Přijímací řízení – 3. kolo

Michal Hynek Novinky

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021: 26. června 2020. Přijímací řízení vychází z ustanovení §59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a z novelizované vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. Ředitelka školy rozhodla, že …

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Michal Hynek Novinky, Úřední deska

Výsledky přijímacího řízení pro jednotlivé obory jsou zveřejněny v níže uvedeném souboru od data přijímacího řízení. Pro tříleté učební obory – 24. 4. 2020 – ke stažení ZDE Pro tříleté učební obory (2. kolo) – 26. 5. 2020 – ke stažení ZDE Poučení (netýká se nástavbového studia): Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého …

Závěrečné ročníky, můžete zpět!

Michal Hynek Novinky, Úřední deska

Závěrečné ročníky mohou zpět do škol na základě rozvolňování, které se uskuteční od 11. května 2020. Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné …

TECHNICKÁ Vysoké Mýto dělá štíty

Michal Hynek Články, Novinky

TECHNICKÁ Vysoké Mýto dělá štíty. Jsou to ochranné štíty pro zdravotníky či záchranáře, které vznikají na 3D tiskárnách v celé republice. Kromě řady iniciativ se do výroby ochranných štítů zapojily právě také střední školy zřizované Pardubickým krajem. Většinou se jedná o vzor, který zveřejnila společnost Prusa Research pro veřejné využití. Některé školy vyrábějí celé komplety, některé tisknou držáky na 3D tiskárně. Tyto …

Předpokládané termíny zkoušek

Michal Hynek Novinky, Úřední deska

Aktuální předpoklad rozvolnění opatření v oblasti školství ze dne 14. 4. 2020: Rozvolnění opatření v oblasti školství Do škol byla zaslána metodika včetně úvodního dopisu ministra a přehledných schémat ke každému typu zkoušky: Schéma přijímací zkoušky Schéma maturitní zkoušky Schéma závěrečné zkoušky

Domov mládeže – zvláštní platební pokyny

Michal Hynek Novinky, Úřední deska

TECHNICKÁ Vysoké Mýto: Domov mládeže – zvláštní platební pokyny Z důvodu současné situace, kdy žáci nemohou být osobně přítomni na vzdělávání ve školách a školských zařízeních, upravujeme na toto období podmínky pro platby za ubytování na Domově mládeže. březen – platba snížena na polovinu částky další měsíce (dokud výuka nezačne) – platba zrušena Platby, které v tomto období přesto proběhnou, budou použity …

Statement to Students

Michal Hynek Novinky

Americký lektor Rafael Maarek, který působil v rámci Fulbrightova stipendijního programu na TECHNICKÉ Vysoké Mýto, je zpět za mořem. Díky celosvětové koronavirové hrozbě bylo působení stipendistů ze strany USA oficiálně ukončeno, a proto byl i Rafael vyzván k návratu domů. Svým studentům posílá zajímavý vzkaz: To my students, As many of you probably know, my program has been cancelled and …

Výuka na dálku na TECHNICKÉ

Michal Hynek Novinky

V době uzavření školy bude na TECHNICKÉ probíhat výuka na dálku. Od středy 11. března 2020 je Technická Vysoké Mýto, stejně jako všechny školy v České republice, uzavřena až do odvolání z důvodu mimořádného bezpečnostního opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. To bylo vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Během …

Ochrana zdraví – uzavření školy

Michal Hynek Novinky, Úřední deska

Integrovaná střední škola technická Vysoké Mýto je v důsledku nařízení vlády ČR od středy 11. 3. 2020 uzavřena do odvolání podle §2 odst. (2) zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví. Ing. Jitka Jiskrová, MBA (ředitelka školy) Případné další informace budou sdělovány zde v sekci Novinky Hlavním komunikačním kanálem mezi školou, žáky a rodiči bude školní informační systém …

Maturitní ples Technické školy 2020

Michal Hynek Novinky

Srdečně Vás zveme na XXV. maturitní ples , který se koná v pátek 28. února 2020 ve 20 hodin v M-klubu Vysoké Mýto. Ples pořádá Spolek pro podporu Integrované střední školy technické ve Vysokém Mýtě. Vstupenky možno zakoupit v budově školy u Ing. Pavla Novotného. Cena vstupenky: sezení 170 Kč, stání 120 Kč. Ples se koná na obou sálech. Těšte …