Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Michal Hynek Novinky

Výsledky přijímacího řízení pro jednotlivé obory jsou zveřejněny dle školského zákona a vyhlášky 671/2004 Sb. v platném znění, v níže uvedených souborech od data přijímacího řízení. Pro tříleté učební obory – 23. 4. 2019 – ke stažení ZDE Pro nástavbové studium – 29. 4. 2019 – ke stažení ZDE Pro čtyřleté studijní obory – 29. 4. 2019 – ke stažení …

Přijímací řízení – 2. kolo

Michal Hynek Novinky

Ředitelka ISŠT Vysoké Mýto, Mládežnická 380 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020, které se koná 24. května 2019 Přijímací řízení vychází z ustanovení §59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a z novelizované vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke …

Besedy se zástupcem Policie ČR

Michal Hynek Novinky

Ve dvou následujících týdnech se v úterý 16. dubna a 23. dubna 2019 uskuteční na Technické Vysoké Mýto beseda se zástupcem Policie České republiky. Žáci budou seznámeni s problematikou závažných témat, jakými jsou například násilí, agrese, šikana, kyberšikana apod. Plánované přednášky s možností diskuze jistě pomohou dospívající mládeži správně se zorientovat a následně chovat ve zmíněných rizikových situacích.

Rodičovské schůzky – 2. pololetí 2018/2019

Michal Hynek Novinky

V pátek 5. dubna 2019 se od 14:30 do 17:00 hodin uskuteční na Technické Vysoké Mýto třídní schůzky rodičů. Po úvodních pohovorech ve třídách je možno individuálně konzultovat s jednotlivými pedagogickými pracovníky.  

Ocenění žáků za 1. pololetí 2018/2019

Michal Hynek Novinky

Za účasti celé školy byli dne 12. března 2019 odměněni nejúspěšnější žáci Technické Vysoké Mýto. Všichni žáci a učitelé se sešli v tělocvičně školy, aby se zúčastnili slavnostního předání zvláštního ocenění za vynikající studijní výsledky v 1. pololetí školního roku 2018/2019 dvěma desítkám žáků, kteří splnili požadovaná kritéria. Ocenění žáci se jistě stanou dobrou inspirací pro ostatní.

Maturitní ples Technické

Michal Hynek Novinky

Srdečně Vás zveme na XXIV. maturitní ples , který se koná v pátek 1. března 2019 ve 20 hodin v M-klubu Vysoké Mýto. Ples pořádá Spolek pro podporu Integrované střední školy technické ve Vysokém Mýtě. Vstupenky možno zakoupit v budově školy u Ing. Pavla Novotného. Cena vstupenky: sezení 170 Kč, stání 120 Kč. K poslechu a tanci hraje DJ Petr …

Nenech to být

Michal Hynek Novinky

Technická Vysoké Mýto se zaregistrovala do projektu Nenech to být. Nenech to být (NNTB) je webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě. S podporou MŠMT a odborníků přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů často už v jejich zárodku. Šikana je skrytý a nepřístupný jev. V mnoha případech všichni přímí účastníci z …

Výsledky přijímaček nanečisto 2019

Michal Hynek Novinky

Ve středu 13. února 2019 se na TECHNICKÉ Vysoké Mýto uskutečnila přijímací zkouška nanečisto v podobě zkušebních testů z českého jazyka a matematiky. Bodové výsledky z obou předmětů naleznou zúčastnění anonymně pod svým přiděleným číslem.

Závěrečné dny otevřených dveří

Michal Hynek Novinky

V pátek 15. února 2019 od 8 do 17 hodin a v sobotu 16. února 2019 od 8 do 12 hodin pořádáme závěrečné dny otevřených dveří naší školy v rámci aktuálního náboru žáků. Ještě nevíš, kam po ukončení základní školy nastoupíš? Vezmi s sebou své rodiče, příbuzné či kamarády a přijď si prohlédnout naši školu. Nebo přijď klidně sám nebo …

Přijímací zkouška nanečisto 2019

Michal Hynek Novinky

Ve středu 13. února 2019 se od 8.00 hodin na TECHNICKÉ Vysoké Mýto uskuteční přijímací zkouška nanečisto v podobě zkušebních testů z českého jazyka a matematiky. Zájemci mohou rovněž od 11.15 hodin navštívit přípravný kurz českého jazyka a matematiky, kde proběhne příprava na přijímací zkoušku formou ilustračních testů a rozborů úloh. K vykonání přijímací zkoušky nanečisto se lze přihlásit do úterý …