Výzva k podání nabídky – stavebnice vozidla

Michal Hynek Úřední deska

ZAKÁZKA: Stavebnice vozidla Zadavatel: Střední škola technická Vysoké Mýto 1.      IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Střední škola technická Vysoké Mýto Adresa sídla: Mládežnická 380, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 15028585 Osoby oprávněné jednat za zadavatele: Ing. Jitka Jiskrová MBA – ředitelka školy Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Jitka Jiskrová MBA , tel. 603 261 838 Kontaktní osoba ve věcech výběrového řízení: Ing. Miloslav Tomášek, …

Nabídka práce – učitel OV oboru automechanik/opravář zemědělských strojů

Michal Hynek Novinky, Úřední deska

Technická Vysoké Mýto přijme do pracovního poměru učitele odborného výcviku oboru automechanik/opravář zemědělských strojů. Nástup: 1. září 2020 Požadované předpoklady: výuční list v oboru automechanik/opravář zemědělských strojů, maturitní vzdělání a doplňkové pedagogické vzdělání výhodou Požadované doklady: profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech, kopie dokladů o dosaženém vzdělání Nutná trestní bezúhonnost. Bližší informace podá Ing. Miloslav Tomášek na …

Nabídka práce – učitel autoškoly

Michal Hynek Novinky, Úřední deska

Technická Vysoké Mýto přijme do pracovního poměru UČITELE AUTOŠKOLY. Nástup: 1. září 2020 Požadavky: platné osvědčení učitele autoškoly skupin B, T, C; výuka teorie i jízd Bližší informace podá Mgr. Lenka Havlíková na tel: 604 801 100.

Výzva k podání nabídky – stavební úpravy

Michal Hynek Úřední deska

Veřejná zakázka malého rozsahu „Stavební úpravy sociálních zázemí a chodby, ISŠT Vysoké Mýto“   Identifikační údaje zadavatele Název: Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Právní forma: Příspěvková organizace Sídlo:   Mládežnická 380, 566 01 Vysoké Mýto IČ:  15028585 Zastoupen: Ing. Jitkou Jiskrovou, MBA ředitelkou školy Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Tomášek, zástupce ředitelky pro odborný výcvik Informace o druhu a …

Předpokládané termíny zkoušek

Michal Hynek Novinky, Úřední deska

Aktuální předpoklad rozvolnění opatření v oblasti školství ze dne 14. 4. 2020: Rozvolnění opatření v oblasti školství Do škol byla zaslána metodika včetně úvodního dopisu ministra a přehledných schémat ke každému typu zkoušky: Schéma přijímací zkoušky Schéma maturitní zkoušky Schéma závěrečné zkoušky

Domov mládeže – zvláštní platební pokyny

Michal Hynek Novinky, Úřední deska

TECHNICKÁ Vysoké Mýto: Domov mládeže – zvláštní platební pokyny Z důvodu současné situace, kdy žáci nemohou být osobně přítomni na vzdělávání ve školách a školských zařízeních, upravujeme na toto období podmínky pro platby za ubytování na Domově mládeže. březen – platba snížena na polovinu částky další měsíce (dokud výuka nezačne) – platba zrušena Platby, které v tomto období přesto proběhnou, budou použity …

Ochrana zdraví – uzavření školy

Michal Hynek Novinky, Úřední deska

Integrovaná střední škola technická Vysoké Mýto je v důsledku nařízení vlády ČR od středy 11. 3. 2020 uzavřena do odvolání podle §2 odst. (2) zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví. Ing. Jitka Jiskrová, MBA (ředitelka školy) Případné další informace budou sdělovány zde v sekci Novinky Hlavním komunikačním kanálem mezi školou, žáky a rodiči bude školní informační systém …

Výsledky přijímaček nanečisto 2020

Michal Hynek Novinky, Úřední deska

Ve středu 5. února 2020 se na TECHNICKÉ Vysoké Mýto uskutečnila přijímací zkouška nanečisto v podobě zkušebních testů z českého jazyka a matematiky. Bodové výsledky z obou předmětů naleznou zúčastnění anonymně pod svým přiděleným číslem.

Závěrečný den otevřených dveří na TECHNICKÉ

Michal Hynek Novinky, Úřední deska

V pátek 7. února 2020 od 8 do 17 hodin pořádáme na TECHNICKÉ Vysoké Mýto závěrečný den otevřených dveří v rámci náboru žáků pro školní rok 2020/2021. Ještě nevíš, kam po ukončení základní školy nastoupíš? Vezmi s sebou své rodiče, příbuzné či kamarády a přijď si prohlédnout naši školu. Nebo přijď klidně sám nebo sama. Uvidíš prostory pro výuku, stravování, …

Výzva k podání nabídky – traktor

Michal Hynek Úřední deska

Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka učebních pomůcek: Kolový traktor pro odborný výcvik, výuka AUTOŠKOLY“   Zadavatel Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma zadavatele: příspěvková organizace Název: Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Sídlo: Mládežnická 380, 56601 Vysoké Mýto – Pražské Předměstí IČ: 15028585 Zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení vedeném Ministerstvem školství ČR pod číslem 600170993 Zastoupená: …