Výběrové řízení – vychovatel/ka

Michal Hynek Novinky, Úřední deska

Výběrové řízení na pozici vychovatele/vychovatelky domova mládeže Ředitelka Střední školy technické Vysoké Mýto vyhlašuje výběrové řízení na pozici vychovatele/vychovatelky na domově mládeže (dále jen DM). Kvalifikační předpoklady: Vzdělání ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění Požadavky: Znalost školských předpisů a školské problematiky; Občanská a morální bezúhonnost; Dobrý zdravotní stav; Organizační a …

Projekt Na každém záleží

Michal Hynek Úřední deska

IMPLEMENTACE REFORMY 3.2.2 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice podporuje školy s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáků a řeší nerovnosti ve vzdělávání v souladu s cíli Strategie 2030+. Ke stažení: plakát 1, plakát 2

Čestné uznání Hospodářské komory ČR

Michal Hynek Úřední deska

Střední škola technická Vysoké Mýto získala Osvědčení Hospodářské komory České republiky za vysokou úroveň odborné přípravy absolventů ve školním roce 2022/2023.   Čestné uznání ke stažení  

Oznámení o stávce 27. 11. 2023

Michal Hynek Novinky, Úřední deska

Zaměstnanci Střední školy technické Vysoké Mýto se rozhodli připojit 27. 11. 2023 ke stávce. Vážení zákonní zástupci a žáci, vzhledem k aktuální situaci ve školství se zaměstnanci rozhodli podpořit stávku. Důvody ke stávce: • Nesouhlas s navrženým snížením počtu hodin, které by mělo zásadní vliv na průběh i výsledky vzdělávání ve škole. To by znamenalo snížení počtu rozdělených hodin a …

Projekt Digitalizujeme školu

Michal Hynek Úřední deska

Realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1 V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.   Info o projektu ke stažení

Projekt Moderní techniky výuky

Michal Hynek Úřední deska

Projekt Moderní techniky výuky je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání; spolupráce s rodiči žáků a veřejností Info o projektu ke stažení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Michal Hynek Novinky, Úřední deska

Výsledky přijímacího řízení pro jednotlivé obory jsou zveřejněny v níže uvedených PDF souborech. Studijní obory – 3. kolo: 16. 6. 2023 – ke stažení ZDE Učební obory – 3. kolo: 6. 6. 2023 – ke stažení ZDE Studijní obory – 2. kolo: 19. 5. 2023 – ke stažení ZDE Učební obory – 2. kolo: 12. 5. 2023 – ke stažení …

Výběrové řízení – vedoucí odborná ekonomka/ekonom

Michal Hynek Úřední deska

Výběrové řízení na pozici vedoucí odborné ekonomky/ekonoma Ředitelka Střední školy technické, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí odborné ekonomky/ekonoma. Místo výkonu práce: Střední škola technická Vysoké Mýto Platové zařazení: 10. – 11. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění) Charakteristika vykonávané činnosti: Vede veškeré …

Výzva k podání nabídky: Rekonstrukce pokojů DM a výměna oken

Michal Hynek Úřední deska

ZAKÁZKA: Rekonstrukce pokojů domova mládeže a výměna oken Zadavatel: Střední škola technická Vysoké Mýto IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název: Střední škola technická Vysoké Mýto Právní forma: Příspěvková organizace Sídlo: Mládežnická 380, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 15028585 Zastoupen: Ing. Jitkou Jiskrovou, MBA ředitelkou školy Kontaktní osoba: Bc. Petr Burian, vedoucí domova mládeže DRUH A PŘEDMĚT ZAKÁZKY Předmětem zakázky malého rozsahu je …

Výzva k podání nabídky: Pořízení vybavení DM – nové postele

Michal Hynek Úřední deska

ZAKÁZKA: Pořízení vybavení domova mládeže – nové postele Zadavatel: Střední škola technická Vysoké Mýto IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název: Střední škola technická Vysoké Mýto Právní forma: Příspěvková organizace Sídlo: Mládežnická 380, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 15028585 Zastoupen: Ing. Jitkou Jiskrovou, MBA ředitelkou školy Kontaktní osoba: Bc. Petr Burian, vedoucí domova mládeže DRUH A PŘEDMĚT ZAKÁZKY Předmětem zakázky malého rozsahu je …