Výzva k podání nabídky – kompresorovna

Michal Hynek Úřední deska

ZAKÁZKA: Kompresorovna odborného výcviku včetně rozvodů stlačeného vzduchu Zadavatel: Střední škola technická Vysoké Mýto IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název: Střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Právní forma: Příspěvková organizace Sídlo: Mládežnická 380, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 15028585 Zastoupen: Ing. Jitkou Jiskrovou, MBA ředitelkou školy Kontaktní osoba: Michal Burian, zástupce ředitelky pro odborný výcvik DRUH A PŘEDMĚT ZAKÁZKY Předmětem zakázky …

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Michal Hynek Novinky, Úřední deska

Výsledky přijímacího řízení pro jednotlivé obory jsou zveřejněny v níže uvedených PDF souborech. Studijní a učební obory – 2. kolo: 22. 6. 2021 – ke stažení ZDE Studijní obory – 1. kolo (Počítačová grafika ve strojírenství, Mechanik strojů a zařízení CNC, Provozní technika): 19. 5. 2021 – ke stažení ZDE Tříleté učební obory – 1. kolo: 19. 5. 2021 – …

Výběrové řízení – zástupce ředitelky pro odborný výcvik

Michal Hynek Novinky, Úřední deska

Výběrové řízení na pozici zástupkyně/zástupce ředitelky pro odborný výcvik Ředitelka Střední školy technické, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 vyhlašuje výběrové řízení na pozici zástupkyně/zástupce ředitele pro odborný výcvik. Kvalifikační předpoklady: Vzdělání ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění Požadavky: Znalost školských předpisů a školské problematiky; Občanská a morální bezúhonnost; Dobrý zdravotní stav; …

Výzva k podání nabídky – stavebnice vozidla

Michal Hynek Úřední deska

ZAKÁZKA: Stavebnice vozidla Zadavatel: Střední škola technická Vysoké Mýto 1.      IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Střední škola technická Vysoké Mýto Adresa sídla: Mládežnická 380, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 15028585 Osoby oprávněné jednat za zadavatele: Ing. Jitka Jiskrová MBA – ředitelka školy Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Jitka Jiskrová MBA , tel. 603 261 838 Kontaktní osoba ve věcech výběrového řízení: Ing. Miloslav Tomášek, …

Výzva k podání nabídky – stavební úpravy

Michal Hynek Úřední deska

Veřejná zakázka malého rozsahu „Stavební úpravy sociálních zázemí a chodby, ISŠT Vysoké Mýto“   Identifikační údaje zadavatele Název: Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Právní forma: Příspěvková organizace Sídlo:   Mládežnická 380, 566 01 Vysoké Mýto IČ:  15028585 Zastoupen: Ing. Jitkou Jiskrovou, MBA ředitelkou školy Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Tomášek, zástupce ředitelky pro odborný výcvik Informace o druhu a …

Ochrana zdraví – uzavření školy

Michal Hynek Novinky, Úřední deska

Integrovaná střední škola technická Vysoké Mýto je v důsledku nařízení vlády ČR od středy 11. 3. 2020 uzavřena do odvolání podle §2 odst. (2) zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví. Ing. Jitka Jiskrová, MBA (ředitelka školy) Případné další informace budou sdělovány zde v sekci Novinky Hlavním komunikačním kanálem mezi školou, žáky a rodiči bude školní informační systém …

Výzva k podání nabídky – traktor

Michal Hynek Úřední deska

Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka učebních pomůcek: Kolový traktor pro odborný výcvik, výuka AUTOŠKOLY“   Zadavatel Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma zadavatele: příspěvková organizace Název: Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Sídlo: Mládežnická 380, 56601 Vysoké Mýto – Pražské Předměstí IČ: 15028585 Zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení vedeném Ministerstvem školství ČR pod číslem 600170993 Zastoupená: …

Nový školní rok se Školou OnLine

Michal Hynek Novinky, Úřední deska

Od školního roku 2019/2020 používá naše škola informační systém Škola OnLine. K čemu slouží aplikace Škola OnLine? Aplikace Škola OnLine je školský informační systém a je určena žákům a jejich zákonným zástupcům. Umožňuje jim zdarma jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k informacím o rozvrhu hodin, docházce, prospěchu a dalších aktivitách ve škole. Jak začít využívat aplikaci Škola OnLine? Pro vstup …