Exkurze očima studenta

Michal Hynek Články

V listopadu 2019 uskutečnila TECHNICKÁ Vysoké Mýto exkurzi na Dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice. Na detaily akce se podíváme očima přímého účastníka – žáka 2. ročníku nástavbového studia Lukáše Miřiňovského.

Dne 13. listopadu 2019 se třída STME 4 (mechanik strojů a zařízení, počítačová grafika ve strojírenství) a NS 2 (nástavbové studium) Technické Vysoké Mýto rozhodly, že se společně s učiteli Ing. Miroslavem Bodlákem a Ing. Ladislavem Khorelem zúčastní exkurze na Dopravní fakultu Jana Pernera v Pardubicích.

Obě třídy s doprovodem se nejdříve posilnily řízky a pitím a odebraly se do autobusu půjčeného od firmy IVECO a.s. Žáci byli ohromeni interiérem autobusu. Následně byli poučeni o tom, jak se mají chovat a vydali se na cestu.  Cesta trvala asi 45 minut, celou dobu pršelo, déšť nepřestal ani po příjezdu do Pardubic. Naštěstí o nás obsluha vrátnice věděla a nemuseli jsme čekat na dešti. Rychle jsme prošli areálem a rychle do tepla budovy. Okamžitě se nás ujal doc. Petr Voltr a vzal si nás do jedné z učeben. Pan docent byl velmi příjemný a udělal nám přednášku o této fakultě. Přednáška byla zajímavá, ale my se už těšili, jak to vypadá v praxi.

Pan docent si nás rozdělil na dvě skupiny. My z NS 2 jsme šli s panem Voltrem do místnosti dynamických zkoušek. Čekal nás tam kus mostu, na kterém zrovna prováděli statické zkoušky. Okamžitě jsme si vzpomněli na výuku s panem Khorelem, který tam byl s námi, jak nám vysvětluje statické a dynamické zkoušky nosníku na dvou podporách.

Následně nám ukazovali největší Charpiho kladivo v České republice, které dokáže vyvinout rychlost až 60 km za hodinu. Pokračovali jsme do další místnosti statických a dynamických zkoušek, kde zkoušejí přímo koleje vlakových tratí. Ukázali nám tam stykové plochy mezi kolem vlaku a kolejemi. Člověk by nevěřil, po jak malé stykové ploše vlak jede (asi 2 cm). Předvedli nám deformaci kolejí, kol a pokračovali jsme dál.

Docent Voltr nás vzal do místnosti, kde se zkouší betony staticky a dynamicky. Vysvětlili nám, jak míchat beton a co do toho přidat, abychom dosáhli vlastností, které u betonu potřebujeme. Poté jsme se dostali do zkušebny, kde se zkouší pneumatiky a těžiště vozidla. Předvedli nám deformace pneumatiky a jak se chová při smyku a pak navázal docent Voltr na těžiště auta. Ukázal nám, jak moc musí být auto pod úhlem nakloněno, aby se přetočilo na střechu (bylo to asi 55 °). Z této zkoušky jsme se přemístili do laboratoře, kde zkoumají materiály. Chlubili se svými mikroskopy, které dokázaly zvětšovat víc jak 1000 krát. Vysvětlili nám, jaké materiály můžeme konkrétně zkoumat. Víc už jsme ale nestihli, protože jsme se museli vrátit.

Exkurze byla velmi poučná a zajímavá. Velmi se mi líbil přístup provázejících osob a chtěl bych tím poděkovat této fakultě za umožnění návštěvy, Technické škole Vysoké Mýto za zprostředkování exkurze a taky firmě IVECO a.s. za dopravu.

Lukáš Miřiňovský, žák ISŠT Vysoké Mýto