Exkurze žáků do ŠKODA AUTO

Michal Hynek Články

V pondělí 15. dubna 2019 proběhla exkurze žáků TECHNICKÉ Vysoké Mýto do firmy ŠKODA AUTO Mladá Boleslav.

Akce se zúčastnili žáci 3. ročníku učebního oboru Karosář, 2. ročníku učebního oboru Automechanik a 3. ročníku maturitního studia pod pedagogickým dozorem Mgr. Hrona a Ing. Khorela.
Nejprve v Mladé Boleslavi proběhla asi hodinová prohlídka ŠKODA muzea. Viděli jsme mnoho zajímavých exponátů z historické i současné produkce firmy. K nejzajímavějším exponátům určitě patří Škoda Dynamic a dále designové studie vozidel z dílny žáků ŠKODA AUTO. Dále nás velmi zaujala virtuální prohlídka staré Prahy očima řidiče historického automobilu pomocí 3D brýlí.
Poté následovala exkurze ve výrobním závodě. Naším autobusem jsme projeli výrobním závodem, přitom nás průvodci seznámili se strukturou jednotlivých částí firmy.
Společně jsme v průběhu 1,5 hodiny navštívili dva provozy, nejprve lisovnu za plného chodu. Zde žáci viděli sklad lisovacích nástrojů pro výrobu částí karoserií automobilů a práci postupových klikových lisů s pracovní silou tisíců tun. Žáci sledovali strojní dělení pásu plechu, výrobu vnitřního „výtvarku“ dveří, výrobu 5. dveří automobilu a další lisovací operace.
Potom jsme autobusem přejeli do jiné výrobní haly, kde probíhá finální montáž automobilů. Prošli jsme si montážní linku s taktem jedno vyrobené vozidlo každou minutu. Průvodci nám pracovní proces komentovali a odpovídali na zvídavé dotazy. Na závěr jsme viděli testování právě vyrobených automobilů na speciální zkušební trati, která imituje různé druhy povrchu vozovky.
Do Vysokého Mýta jsme se vrátili v pozdních odpoledních hodinách. Věříme, že tato odborná exkurze rozšířila našim žákům odborné obzory a získané vědomosti jim pomohou při závěrečných zkouškách.
Závěrem chceme poděkovat vedení firmy IVECO Vysoké Mýto za dopravu špičkovým autobusem a skvělému řidiči. Bez jejich ochotné spolupráce by se tato náročná exkurze nemohla uskutečnit.