Vybraní karosáři na školení

Michal Hynek Články

Dne 16. května 2019 se vybraní žáci z oboru karosář zúčastnili prvního školení v rámci spolupráce s firmou SERVIND s.r.o.
Školení se uskutečnilo v jejich novém školícím středisku a bylo zaměřené na konstrukci moderních karoserií z hlediska oprav a následného povrchového ošetření. Vybrané žáky musíme pochválit, protože se velmi pěkně zapojili do diskuzí se školitelem a i dle jeho reakce musel přiznat, že žáci opravdu mají přehled o nových postupech oprav karoserií. Bohužel jsme nemohli vzít více karosářů z důvodu vytíženosti školícího střediska, ale nevěšme hlavu, příští rok se nám to snad povede.