WASSERHRÁTKY nejen na vodě

Michal Hynek Články

Ve dnech 16. – 20. září 2019 se uskutečnilo každoroční setkání žáků TECHNICKÉ Vysoké Mýto a Berufliche Schulen Korbach.

Tentokrát se neslo převážně ve sportovním duchu a hlavní téma společně stráveného týdne představovala „voda“ v podobě sjíždění Vltavy.

Základnou pro účastníky se stala vodácká ubytovna Pod Hrází ve Vyšším Brodě. Ve třech dnech byly postupně na raftech zdolány tři úseky z Vyššího Brodu do Zlaté Koruny v celkové délce 50 km, vždy s návratem na základnu. Počasí vodáckému programu přálo, takže si všichni plavbu skvěle užili.

Aby nebylo pohybových aktivit málo, navštívili studenti hned první den také lanový park na Lipně. Zde si mohli ověřit svou zručnost, chytrost i sílu při zdolávání nejrůznějších překážek. Neméně zajímavým bodem programu se stala prohlídka překrásného města Český Krumlov, která byla pod vedením milých průvodkyň pro všechny obrovským zážitkem.

Žáci obou partnerských škol spolu trávili nejen svůj volný čas, ale scházeli se také při společných aktivitách na ubytovně. Během večerních setkání si například vyzkoušeli poznávací soutěž z reálií obou zemí a také se pobavili při prezentaci fotografií z průběhu projektu.

Společně strávený týden našich a německých studentů přinesl jako vždy oběma stranám pohled do života mládeže jiné země. I letos došlo k navázání nových přátelství. Vzájemná komunikace v cizím jazyku, kterým byla angličtina, bude jistě přínosem pro osobní i profesní rozvoj všech zúčastněných.

Vodáci, ahoj!