Pokyny k výuce od 2. listopadu 2020

Michal Hynek Novinky

Z rozhodnutí vlády ČR se omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 do dne 20. listopadu 2020 (včetně) provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří.
Praktické vyučování, autoškola a svářecí kurzy probíhat nebudou.

Aktuálně ke stažení:


Pravidla v době distanční výuky pro žáky

 • všichni žáci budou pracovat – vzdělávat se  distančně v aplikaci ŠKOLA ONLINE /Microsoft Teams;
 • podle novely Školského zákona je povinnost žáků zapojit se do distanční výuky  a plnit zadané úkoly;
 • distanční způsob vzdělávání je součástí hodnocení žáka;
 • rozvrh hodin bude zachován i v době distanční výuky (uzavření školy, pedagog bude v karanténě…), případně podle suplování;
 • vyučující hodina se bude realizovat:
 1. online;
 2. část hodiny online + zadání studijních materiálů + samostatná práce a konzultace;
 3. samostatná práce a konzultace s vyučujícím;
 4. online + konzultace. Konzultace  s pedagogem  ve škole je třeba  dopředu domluvit.
 • v případě, že žák zapomene heslo ke svému mailu, spojí se Mgr. Michalem Hynkem, který je zodpovědný za IT techniku ve škole ;
 • třídní učitelé budou v kontaktu s žáky jednotlivých tříd;
 • zákonní zástupci mohou komunikovat s vyučujícími, třídními učiteli a vedením školy prostřednictvím aplikace ŠKOLAONLINE ( případně prostřednictvím  emailu);
 • distanční výuka je povinná, žáci se omlouvají třídnímu učiteli elektronicky nejpozději do 3 dnů (viz školní řád platný od 2. 9. 2020);
 • dle informace MŠMT čj. MSMT-39443/2020-3 může dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve – viz PDF „Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020“ ke stažení.

Ve Vysokém Mýtě dne 2. 11. 2020; Ing. Jitka Jiskrová MBA,  ředitelka školy