Pokyny k výuce od 4. ledna 2021

Michal Hynek Novinky

Z rozhodnutí vlády ČR díky zvýšení stupně PES na hodnotu 5 se výuka od 4. ledna do 10. ledna 2021 bude konat distančním způsobem.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník).
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.


Aktuálně ke stažení:


Pravidla v době distanční výuky pro žáky

 • všichni žáci budou pracovat – vzdělávat se  distančně v aplikaci ŠKOLA ONLINE /Microsoft Teams;
 • podle novely Školského zákona je povinnost žáků zapojit se do distanční výuky  a plnit zadané úkoly;
 • distanční způsob vzdělávání je součástí hodnocení žáka;
 • rozvrh hodin bude zachován i v době distanční výuky (uzavření školy, pedagog bude v karanténě…), případně podle suplování;
 • vyučující hodina se bude realizovat:
 1. online;
 2. část hodiny online + zadání studijních materiálů + samostatná práce a konzultace;
 3. samostatná práce a konzultace s vyučujícím;
 4. online + konzultace. Konzultace  s pedagogem  ve škole je třeba  dopředu domluvit.
 • v případě, že žák zapomene heslo ke svému mailu, spojí se Mgr. Michalem Hynkem, který je zodpovědný za IT techniku ve škole ;
 • třídní učitelé budou v kontaktu s žáky jednotlivých tříd;
 • zákonní zástupci mohou komunikovat s vyučujícími, třídními učiteli a vedením školy prostřednictvím aplikace ŠKOLAONLINE ( případně prostřednictvím  emailu);
 • distanční výuka je povinná, žáci se omlouvají třídnímu učiteli elektronicky nejpozději do 3 dnů (viz školní řád platný od 2. 9. 2020)

Ve Vysokém Mýtě dne 28. 12. 2020; Ing. Jitka Jiskrová MBA,  ředitelka školy