Pokyny k výuce od 7. prosince 2020

Michal Hynek Novinky

Z rozhodnutí vlády ČR díky snížení stupně PES na hodnotu 3 platí nové podmínky provozu škol a školských zařízení.

 


V období od 7. prosince 2020 bude probíhat výuka dle pokynu MŠMT: Informace k provozu škol a školských zařízení od pondělí 7. prosince 2020


Dále ke stažení:


Hygienická opatření, jídelna

 • aktuálně je třeba v celém prostoru školy nosit roušky/respirátory;
 • ve škole jsou nastavena zvýšená opatření, dezinfekce prostor a zařízení, měření teploty na vstupu do školy;
 • na začátku každé vyučovací hodiny a každých dalších cca 30 minut je třeba učebnu cca na 5 minut intenzivně vyvětrat;
 • z důvodu zvýšeného větrání doporučujeme teplé oblečení;
 • nikdo s příznaky COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit (výjimku mají chronicky nemocní či alergici s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel, kteří donesou potvrzení od lékaře, že se nejedná o infekční onemocnění);
 • při podezření na onemocnění budou žáci přemístěni do samostatné místnosti a informování zákonní zástupci (nezletilí žáci), případně školu okamžitě opustí (zletilí žáci), o podezření bude informována i spádová hygienická stanice;
 • výdej v jídelně probíhá podobně jako při první vlně.

Pravidla v době distanční výuky pro žáky

 • všichni žáci budou pracovat – vzdělávat se  distančně v aplikaci ŠKOLA ONLINE /Microsoft Teams;
 • podle novely Školského zákona je povinnost žáků zapojit se do distanční výuky  a plnit zadané úkoly;
 • distanční způsob vzdělávání je součástí hodnocení žáka;
 • rozvrh hodin bude zachován i v době distanční výuky (uzavření školy, pedagog bude v karanténě…), případně podle suplování;
 • vyučující hodina se bude realizovat:
 1. online;
 2. část hodiny online + zadání studijních materiálů + samostatná práce a konzultace;
 3. samostatná práce a konzultace s vyučujícím;
 4. online + konzultace. Konzultace  s pedagogem  ve škole je třeba  dopředu domluvit.
 • v případě, že žák zapomene heslo ke svému mailu, spojí se Mgr. Michalem Hynkem, který je zodpovědný za IT techniku ve škole ;
 • třídní učitelé budou v kontaktu s žáky jednotlivých tříd;
 • zákonní zástupci mohou komunikovat s vyučujícími, třídními učiteli a vedením školy prostřednictvím aplikace ŠKOLAONLINE ( případně prostřednictvím  emailu);
 • distanční výuka je povinná, žáci se omlouvají třídnímu učiteli elektronicky nejpozději do 3 dnů (viz školní řád platný od 2. 9. 2020)