Před tabulí, za tabulí

Michal Hynek Novinky

Před tabulí, za tabulí (program selektivní primární prevence)

Informace pro zákonné zástupce žáků ze tříd AO3, KČL3 a LNZ2

Program selektivní primární prevence proběhne ve škole pod vedením odborných pracovníků Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí. Jedná se o program zaměřený na zlepšení klimatu třídního kolektivu. Program je realizován formou dvou setkání s třídním kolektivem. Časová dotace jednoho setkání a přímé práce s třídním kolektivem jsou dvě vyučovací hodiny. Při programu se pracuje s třídním kolektivem jako celkem. Používány jsou techniky, které podporují vzájemnou spolupráci a toleranci mezi žáky.

Program se třídami AO3, KČL3 a LNZ2 proběhne v následujících termínech:
  • AO3

4. 12. 2019 (3. – 4. vyučovací hodina)

29. 1. 2020 (3. – 4. vyučovací hodina)

  • KČL3

4. 12. 2019 (1. – 2. vyučovací hodina)

10. 1. 2020 (3. – 4. vyučovací hodina)

  • LNZ2

10. 1. 2020 (1. – 2. vyučovací hodina)

29. 1. 2020 (1. – 2. vyučovací hodina)

Bližší informace o realizaci programu podá Mgr. Naďa Burcalová (výchovná poradkyně/školní metodička prevence).