Přijímací řízení – 2. kolo

Michal Hynek Novinky

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022: 22. června 2021.

Přijímací řízení vychází z ustanovení §59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a z novelizované vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

Ředitelka školy rozhodla, že v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 nebudou uchazeči do 1. ročníku vzdělání denního studia žádného oboru konat přijímací zkoušku dle ustanovení § 60 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Obory, do nichž budou přijímáni žáci:

Kód oboru – název oboru – počet přijímaných ve 2. kole

 • 23-41-M/01 – počítačová grafika ve strojírenství – 18
 • 23-44-L/01 – mechanik strojů a zařízení pro CNC – 10
 • 23-43-L/51 – provozní technika – 2
 • 41-55-H/01 – opravář zemědělských strojů – 10
 • 23-55-H/02 – karosář – 5
 • 23-61-H/01 – autolakýrník – 6
 • 33-59-H/01 – čalouník – 6
Termíny přijímacího řízení ve 2. kole:

21. 6. 2021 – odevzdání přihlášek
22. 6 .2021 – přijímací řízení
23. 6. 2021 – rozhodnutí o přijetí

Podmínky přijímacího řízení pro 2. kolo:

Žáci budou přijímáni v pořadí stanoveném na základě průměrného prospěchu v 1. pololetí 8. a 9. ročníku ZŠ do naplnění kapacity jednotlivých oborů vzdělání.
U nástavbového studia Provozní technika budou žáci přijímáni na základě prospěchu v 1. pololetí 3. ročníku učebních oborů.

 • 1,00 – 1,50                       100 bodů
 • 1,51 – 1,80                       80 bodů
 • 1,81 – 2,00                       60 bodů
 • 2,01 – 2,20                       40 bodů
 • 2,21 – 2,30                       30 bodů
 • 2,31 – 2,40                       20 bodů
 • 2,41 – 2,50                       10 bodů
 • 2,51 a více                       0 bodů

 

Vysoké Mýto, 4. 6. 2021
Ing. Jitka Jiskrová, MBA – ředitelka školy


Přijímací řízení – 2. kolo
Přihláška ke vzdělávání – studium ve střední škole
Přihláška ke vzdělávání – nástavbové studium