Přijímací řízení – 2. kolo

Michal Hynek Novinky, Úřední deska

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 do studijních a učebních oborů

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou č. 422/2003 Sb. a zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád) druhé kolo přijímacího řízení do vybraných studijních a učebních oborů.

Přihláška
• Termín pro podání přihlášky pro 2. kolo příjímacího řízení je stanoven od 21. 5. do 24. 5. 2024.
• Přihlášku je možno podat třemi způsoby:
1. Elektronicky prostřednictvím DIPSY (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita, případně další způsoby dle NIA).
2. Podáním výpisu vytištěného z online DIPSY systému.
3. Podáním vyplněného MŠMT tiskopisu s přílohami.
• Na přihlášku uchazeč může uvést až 3 obory na stejné škole nebo různých školách a seřadí je podle priority. Na všech přihláškách musí být prioritní pořadí vždy stejné. Prosíme, preferujte ELEKTRONICKOU přihlášku v systému DIPSY na https://www.dipsy.cz/ (způsob 1. nebo 2. výše).
• Další informace najdete na: www.prihlaskynastredni.cz

Termíny přijímacího řízení
• Přijímací řízení proběhne 15. 6. 2024.
• Rozhodnutí o přijetí bude vydáno 21. 6. 2024.

Studijní obory

  • 23-41-M/01 Strojírenství (Počítačová grafika ve strojírenství): 25 přijímaných
  • 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení (se zaměřením na CNC stroje + 23-51-H/01 Strojní mechanik): 20 přijímaných

Pro studijní obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou se budou uplatňovat výsledky z 1. kola Jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ). Uchazeči, kteří nekonali JPZ v 1. kole, se nemohou hlásit do druhého kola přijímacího řízení.

Více informací ke 2. kolu přijímacího řízení pro studijní obory (včetně kritérií přijímacího řízení) ke stažení ZDE

Učební obory

  • 23-51-H/01 Strojní mechanik: 6 přijímaných
  • 23-52-H/01 Nástrojař: 11 přijímaných
  • 33-59-H/01 Čalouník: 7 přijímaných
  • 23-55-H/02 Karosář: 9 přijímaných

Více informací ke 2. kolu přijímacího řízení pro učební obory (včetně kritérií přijímacího řízení) ke stažení ZDE

Ing. Jitka Jiskrová, MBA; ředitelka školy
Vysoké Mýto, dne 20. 5. 2024


Vyhlášení přijímacího řízení pro 2024/2025 – 2. kolo (studijní obory)
Vyhlášení přijímacího řízení pro 2024/2025 – 2. kolo (učební obory)