Přijímací řízení – 3. kolo

Michal Hynek Novinky, Úřední deska

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023: 17. srpna 2022.

Přijímací řízení vychází z ustanovení §59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a z novelizované vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

Ředitelka školy rozhodla, že v přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 nebudou uchazeči do 1. ročníku vzdělání denního studia žádného oboru konat přijímací zkoušku dle ustanovení § 60 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Obory, do nichž budou přijímáni žáci:

Kód oboru – název oboru – počet přijímaných ve 3. kole

 • 23-41-M/01 – počítačová grafika ve strojírenství – 7
 • 23-44-L/01 – mechanik strojů a zařízení pro CNC – 2
 • 23-43-L/51 – provozní technika – 6
 • 23-68-H/01 – mechanik opravář motorových vozidel – 6
 • 23-55-H/02 – karosář – 5
 • 23-61-H/01 – autolakýrník – 5
 • 33-59-H/01 – čalouník – 3
 • 23-51-H/01 – strojní mechanik – 8
 • 23-52-H/01 – nástrojař – 12
Termíny přijímacího řízení ve 3. kole:

15. 8. 2022 – odevzdání přihlášek
17. 8 .2022 – přijímací řízení
17. 8. 2022 – rozhodnutí o přijetí

Podmínky přijímacího řízení pro 3. kolo – učební obory:

Uchazeči budou přijímáni bez zkoušek na základě průměrného prospěchu z 2. pololetí předposledního ročníku školy a 1. pololetí závěrečného ročníku přepočteného na body (viz tabulka níže). Při rovnosti bodů je dalším kritériem přesný průměrný prospěch z vysvědčení, případně lepší průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky v uvedených pololetích. Přepočet průměrného prospěchu ze ZŠ – maximum 120 bodů:· 1,00 – 1,50 120 bodů

 • 1,51 – 1,75 110 bodů
 • 1,76 – 2,00 100 bodů
 • 2,01 – 2,10 90 bodů
 • 2,11 – 2,20 80 bodů
 • 2,21 – 2,30 70 bodů
 • 2,31 – 2,40 60 bodů
 • 2,41 – 2,50 50 bodů
 • 2,51 – 2,60 40 bodů
 • 2,61 – 2,70 30 bodů
 • 2,71 – 2,80 20 bodů
 • 2,81 – 2,90 10 bodů
 • 2,91 – 3,00 8 bodů
 • 3,01 – 3,10 6 bodů
 • 3,11 – 3,20 4 bodů
 • 3,21 a více 2 body
Podmínky přijímacího řízení pro 3. kolo – studijní obory:

Uchazeči budou přijímáni bez zkoušek na základě průměrného prospěchu z 2. pololetí předposledního ročníku školy a 1. pololetí závěrečného ročníku přepočteného na body (viz tabulka níže). Při rovnosti bodů je dalším kritériem přesný průměrný prospěch z vysvědčení, případně lepší průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky v uvedených pololetích. Přepočet průměrného prospěchu ze ZŠ (resp. SŠ u nástavbového studia) – maximum 120 bodů:

 • 1,00 – 1,30 120 bodů
 • 1,31 – 1,50 110 bodů
 • 1,51 – 1,60 100 bodů
 • 1,61 – 1,70 90 bodů
 • 1,71 – 1,80 80 bodů
 • 1,81 – 1,90 70 bodů
 • 1,91 – 2,00 60 bodů
 • 2,01 – 2,10 50 bodů
 • 2,11 – 2,20 40 bodů
 • 2,21 – 2,30 30 bodů
 • 2,31 – 2,40 20 bodů
 • 2,41 – 2,50 10 bodů
 • 2,51 a více 6 bodů

Vysoké Mýto, 24. 6. 2022
Ing. Jitka Jiskrová, MBA – ředitelka školy


Přijímací řízení – 3. kolo
Přihláška ke vzdělávání – studium ve střední škole
Přihláška ke vzdělávání – nástavbové studium