Přijímací řízení – 3. kolo

Michal Hynek Novinky, Úřední deska

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 do studijních a učebních oborů

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou č. 422/2003 Sb. a zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád) třetí kolo přijímacího řízení do vybraných studijních a učebních oborů.

Přihláška
• Termín pro podání přihlášky pro 3. kolo příjímacího řízení je stanoven od 28. 6. do 15. 8. 2024.
• Přihlášku lze podat výhradně na listinném tiskopisu MŠMT s požadovanými přílohami (osobním doručením do školy, poštou, datovou schránkou). Na každou školu uchazeč podá přihlášku s vyplněnými obory pouze této školy. Formulář přihlášky ke stažení ZDE

Termíny přijímacího řízení
• Přijímací pohovor pro nástavbový obor Provozní technika: 19. 8. 2024 v 10:00 hod
• Přijímací řízení proběhne 21. 8. 2024.
• Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a zveřejnění výsledků: 21. 8. 2024.

Ve 3. a dalších kolech vám ředitel školy vyhotoví a zašle písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí. Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
V případě přijetí ve 3. a dalších kolech oznámíte řediteli SŠ do 30. 8. 2024 svůj úmysl na školu nastoupit jakýmkoli písemným záznamem (lze i datovou schránkou).

Studijní obory

  • 23-41-M/01 Strojírenství (Počítačová grafika ve strojírenství): 12 přijímaných
  • 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení (se zaměřením na CNC stroje + 23-51-H/01 Strojní mechanik): 15 přijímaných
  • 23-43-L/51 Provozní technika (nástavbové studium): 8 přijímaných

Žáci se zájmem o nástavbový obor Provozní technika absolvují ve škole dne 19. 8. 2024 v 10:00 hod přijímací pohovor. Cílem pohovoru je zjištění zájmu o studium oboru a předpokladů ke studiu.

Více informací ke 3. kolu přijímacího řízení pro studijní obory (včetně kritérií přijímacího řízení) ke stažení ZDE

Učební obory

  • 23-51-H/01 Strojní mechanik: 5 přijímaných
  • 23-52-H/01 Nástrojař: 10 přijímaných
  • 33-59-H/01 Čalouník: 5 přijímaných
  • 23-55-H/02 Karosář: 8 přijímaných

Více informací ke 3. kolu přijímacího řízení pro učební obory (včetně kritérií přijímacího řízení) ke stažení ZDE

Ing. Jitka Jiskrová, MBA; ředitelka školy
Vysoké Mýto, dne 7. 6. 2024


Vyhlášení přijímacího řízení pro 2024/2025 – 3. kolo (studijní obory)
Vyhlášení přijímacího řízení pro 2024/2025 – 3. kolo (učební obory)
Přihláška ke stažení