Přijímací řízení – 3. kolo

Michal Hynek Novinky

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021: 26. června 2020.

Přijímací řízení vychází z ustanovení §59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a z novelizované vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

Ředitelka školy rozhodla, že v přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 nebudou uchazeči do 1. ročníku vzdělání denního studia žádného oboru konat přijímací zkoušku dle ustanovení § 60 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Ve 3. a dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči ke vzdělávání přijímáni na základě jednotných zkoušek.

Obory, do nichž budou přijímáni žáci:

Kód oboru – název oboru – počet přijímaných ve 3. kole

 • 23-41-M/01 – počítačová grafika ve strojírenství – 5
 • 23-44-L/01 – mechanik strojů a zařízení pro CNC – 5
 • 23-43-L/51 – provozní technika – 10
 • 23-68-H/01 – automechanik – 3
 • 41-55-H/01 – opravář zemědělských strojů – 8
 • 23-52-H/01 – nástrojař – 8
 • 23-55-H/02 – karosář – 7
 • 23-61-H/01 – autolakýrník – 3
 • 33-59-H/01 – čalouník – 1
Termíny přijímacího řízení ve 3. kole:
 1. 6. 2020 – odevzdání přihlášek
 2. 6 .2020 – přijímací řízení
 3. 6. 2020 – rozhodnutí o přijetí
Podmínky přijímacího řízení pro učební obory:

Uchazeči budou posuzováni na základě průměrného prospěchu z posledních dvou ročníků ZŠ. Při shodném prospěchu rozhoduje průměrný prospěch z předmětu „Pracovní činnost“ ze ZŠ v posledním ročníku. V případě rovnosti rozhoduje účast uchazeče na soutěžích odborných dovedností se stupněm – národní, krajská, okresní, školní..

Podmínky přijímacího řízení pro maturitní obory:

Ve 3. a dalších kolech přijímacího řízení budou žáci přijímáni v pořadí stanoveném na základě průměrného prospěchu na konci 8. a v prvním pololetí 9. ročníku ZŠ do naplnění kapacity jednotlivých oborů vzdělání. U nástavbového studia Provozní technika budou žáci přijímáni na základě prospěchu v 1. pololetí 3. ročníku učebních oborů.

 • 1,00 – 1,50                       100 bodů
 • 1,51 – 1,80                       80 bodů
 • 1,81 – 2,00                       60 bodů
 • 2,01 – 2,20                       40 bodů
 • 2,21 – 2,30                       30 bodů
 • 2,31 – 2,40                       20 bodů
 • 2,41 – 2,50                       10 bodů
 • 2,51 a více                       0 bodů

 

Vysoké Mýto, 2. 6. 2020
Ing. Jitka Jiskrová, MBA – ředitelka školy


Přijímací řízení – 3. kolo
Přihláška ke vzdělávání – studium ve střední škole
Přihláška ke vzdělávání – nástavbové studium