Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Michal Hynek Novinky

Výsledky přijímacího řízení pro jednotlivé obory jsou zveřejněny v níže uvedených PDF souborech od data přijímacího řízení.

Pro studijní i učební obory (3. kolo) – 26. 6. 2020 – ke stažení ZDE


Pro studijní obory (Počítačová grafika ve strojírenství, Mechanik strojů a zařízení CNC, Provozní technika) – 16. 6. 2020 – ke stažení ZDE

Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí o přijetí zasíláno poštou. Zákonní zástupci nebo plnoletí uchazeči si ho mohou vyzvednout v kanceláři školy, například při doručení zápisového lístku. Ten je nutné odevzdat na vybranou střední školu do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění pořadí uchazečů, tj. aktuálně u tohoto rozhodnutí nejpozději 23. června 2020.

V případě nejasností možno volat na studijní oddělení školy – tel. 604 801 100.


Pro tříleté učební obory – 24. 4. 2020 – ke stažení ZDE

Pro tříleté učební obory (2. kolo) – 26. 5. 2020 – ke stažení ZDE


Obecná poučení:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání. Toto neplatí pro nástavbové studium.

Zápisový lístek můžete odevzdat v kanceláři školy (nejlépe po domluvě na telefonu 604 801 100) nebo ho můžete zaslat poštou na adresu školy.

Účastníci řízení a jejich zástupci mají dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo nahlížet před vydáním rozhodnutí do svého spisu, případně si činit výpisy či nechat si pořídit kopii spisu nebo jeho části. Termín pro nahlédnutí do spisu je v pracovních dnech od 10:00 do 12:00 hodin (v kanceláři školy).