Úřední deska

Povinné informace


Název školy: Střední škola technická Vysoké Mýto

Sídlo školy: Mládežnická 380, Vysoké Mýto 566 01

Kontaktní údaje: tel.: +420 465 420 405, +420 604 801 100 (studijní oddělení), e-mail: sekretariat@technickavm.cz, www - stránky: www.technickavm.cz

ID datové schránky: dmvsyxu

Charakteristika školy: SŠT je škola s téměř 70letou tradicí, která vychovává absolventy technicky orientovaných maturitních a učebních oborů, včetně nástavbového studia. Cílem koncepce školy je skloubit výuku těchto oborů strojírenského a automobilního zaměření a dát tak žákům možnost volby a dostupnosti studia podle jejich individuálních schopností.

Obory na škole:

  • učební 3 - leté obory
  • učební 4 - leté obory (zakončené maturitou)
  • studijní obory
  • nástavbové studium

Kapacita školy: 550 žáků


Výběrové řízení – vychovatel/ka

Výběrové řízení na pozici vychovatele/vychovatelky domova mládeže Ředitelka Střední školy technické Vysoké Mýto vyhlašuje výběrové řízení na pozici vychovatele/vychovatelky na...

Projekt Na každém záleží

IMPLEMENTACE REFORMY 3.2.2 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice podporuje školy s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáků a řeší nerovnosti ve vzdělávání...

Projekt Digitalizujeme školu

Realizace investice Národního plánu obnovy - komponenta 3.1 V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá...

Projekt Moderní techniky výuky

Projekt Moderní techniky výuky je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální...