Organizace školního roku

Nejdůležitější termíny školního roku 2022/23


Slavnostní zahájení školního roku

1. 9. 2022

Opravné a náhradní maturitní zkoušky

1. – 14. 9. 2022

Opravné a náhradní závěrečné zkoušky

2. – 20. 9. 2022

Adaptační kurz pro 1. ročníky

21. – 23. 9. 2022

Ředitelské volno

29. – 30. 9. 2022

Den pro bezpečnost

6. 10. 2022

Den otevřených dveří

21. 10. 2022

Podzimní prázdniny

26. – 27. 10. 2022

Den otevřených dveří - AUTOSALON

11. 11. 2022

Rodičovské schůzky

23. 11. 2022

Projektový den (soutěže)

24. 11. 2022

Zvolení tématu maturitní práce

30. 11. 2022

Podání přihlášek k maturitám

1. 12. 2022

Dny otevřených dveří

2. – 3. 12. 2022

Den otevřených dveří

9. 12. 2022

Den otevřených dveří

16. 12. 2022

Vánoční prázdniny

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023

Dny otevřených dveří

13. – 14. 1. 2023

Uzavření 1. pololetí (výpis z vysvědčení)

31. 1. 2023

Pololetní prázdniny

3. 2. 2023

Maturitní ples školy

10. 2. 2023

Den otevřených dveří

11. 2. 2023

Lyžařský výcvik

13. – 17. 2. 2023

Den otevřených dveří

25. 2. 2023

Ukončení přijímání přihlášek

1. 3. 2023

Jarní prázdniny

6.  10. 3. 2023

Odevzdání maturitní práce

30. 3. 2023

Velikonoční prázdniny

6. 4. 2023

Rodičovské schůzky

14. 4. 2023

Maturitní zkoušky

2. –  25.  5. 2023

Odborná praxe ST2, ME2, ST3, ME3 a NS1

22. 5. – 2. 6. 2023

Závěrečné učňovské zkoušky

1. – 25. 6. 2023

Ukončení školního roku (vysvědčení)

30. 6. 2023

Opravné a dodatečné zkoušky za druhé pololetí

srpen 2023

Hlavní prázdniny

1. 7.  3. 9. 2023

Začátek školního roku 2023/2024

4. 9. 2023