Organizace školního roku

Nejdůležitější termíny školního roku 2021/22


Slavnostní zahájení školního roku

1. 9. 2021

Opravné maturitní zkoušky písemné

 

Opravné a náhradní závěrečné zkoušky

7. – 17. 9. 2021

Ústní opravné a náhradní maturitní zkoušky

 

Adaptační kurz pro 1. ročníky

22. – 24. 9. 2021

Ředitelské volno

27. 9. 2021

Dny otevřených dveří

15. - 16. 10. 2021

Ředitelské volno

25. – 26. 10. 2021

Podzimní prázdniny

27. a 29. 10. 2021

Den otevřených dveří

2. 11. 2021

Rodičovské schůzky

 

Dny otevřených dveří

19. - 20. 11. 2021

Podání přihlášek k maturitám

 

Dny otevřených dveří

3. - 4. 12. 2021

Vánoční prázdniny

23. 12. – 2. 1. 2022

Den otevřených dveří

7. 1. 2022

Den otevřených dveří

15. 1. 2022

Uzavření 1. pololetí (vysvědčení)

31. 1. 2022

Pololetní prázdniny

4. 2. 2022

Přijímací zkoušky nanečisto

 

Den otevřených dveří

11. 2. 2022

Den otevřených dveří

19. 2. 2022

Lyžařský kurz

20. 2.   26. 2. 2022

Jarní prázdniny

28. 2.   6. 3. 2022

Maturitní ples školy

 

Ukončení přijímání přihlášek

1. 3. 2022

Velikonoční prázdniny

14. –  18.  4. 2022

Rodičovské schůzky

 

Písemné maturity - slohové práce

 

Přijímací zkouška - 1. a 2. řádný termín

 

Přijímací řízení 1. kolo

 

Cvičení CO v mimořádných situacích

 

Písemné maturity - didaktické testy

 

Praktické maturity

 

Odborná praxe ST2, ME2, ST3, ME3 a NS1

 

Obhajoba maturitní práce - nekoná se

 

Ústní maturitní zkoušky

 

Závěrečné zkoušky

 

Podání přihlášek k podzimním maturitám

stanoví Cermat

Ukončení školního roku (vysvědčení)

30. 6. 2022

Opravné a dodatečné zkoušky za druhé pololetí

 

Hlavní prázdniny

1. 7.  31. 8. 2022

Začátek školního roku 2022/23

1. 9. 2022