Organizace školního roku

Nejdůležitější termíny školního roku 2023/24


Slavnostní zahájení školního roku

4. 9. 2023

Opravné a náhradní maturitní zkoušky

4. – 19. 9. 2023

Opravné a náhradní závěrečné zkoušky

6. – 18. 9. 2023

Adaptační kurz pro 1. ročníky

7. – 8. 9. 2023

Ředitelské volno

29. 9. 2023

Podzimní prázdniny

26. – 27. 10. 2023

Den otevřených dveří - AUTOSALON

10. 11. 2023

Rodičovské schůzky

10. 11. 2023

Ředitelské volno

16. 11. 2023

Den techniky

24. 11. 2023

Dny otevřených dveří

24. – 25. 11. 2023

Podání přihlášek k maturitám

1. 12. 2023

Odborná praxe ME3

4. – 15. 12. 2023

Dny otevřených dveří

8. – 9. 12. 2023

Ředitelské volno

22. 12. 2023

Vánoční prázdniny

23. 12. 2023 – 2. 1. 2024

Dny otevřených dveří

5. – 6. 1. 2024

Přijímačky nanečisto

11. 1. 2024

Dny otevřených dveří

19. – 20. 1. 2024

Uzavření 1. pololetí (výpis z vysvědčení)

31. 1. 2024

Pololetní prázdniny

2. 2. 2024

Maturitní ples školy

2. 2. 2024

Přijímačky nanečisto

14. 2. 2024

Dny otevřených dveří

16. – 17. 2. 2024

Přijímání přihlášek na SŠ

1. – 20. 2. 2024

Lyžařský výcvik

19. – 23. 2. 2024

Jarní prázdniny

11.  17. 3. 2024

Odevzdání výběru literatury - maturitní třídy

27. 3. 2024

Velikonoční prázdniny

28. 3. 2024

Přijímačky nanečisto

4. 4. 2024

Odevzdání maturitní práce

11. 4. 2024

Přijímací zkoušky - 1. termín

12. 4. 2024

Přijímací zkoušky - 2. termín

15. 4. 2024

Rodičovské schůzky

19. 4. 2024

Písemné maturitní zkoušky - didaktické testy

2. –  3. 5. 2024

Ředitelské volno

9. –  10. 5. 2024

Písemné maturitní zkoušky - slohové práce ANJ a CJL

13. –  14. 5. 2024

Praktické maturitní zkoušky + obhajoba matur. práce

15. –  16. 5. 2024

Ústní maturitní zkoušky

27. –  28. 5. 2024

Odborná praxe ST2, ME2, ST3 a NS1

27. 5. – 7. 6. 2024

Písemné závěrečné učňovské zkoušky

3. – 5. 6. 2024

Praktické závěrečné učňovské zkoušky

4. – 7. 6. 2024

Ústní závěrečné učňovské zkoušky

14. – 19. 6. 2024

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení a výučních listů

26. 6. 2024

Ukončení školního roku (vysvědčení)

28. 6. 2024

Opravné a dodatečné zkoušky za druhé pololetí

srpen 2024

Hlavní prázdniny

29. 6.  1. 9. 2024

Začátek školního roku 2024/2025

2. 9. 2024