Organizace školního roku

Nejdůležitější termíny školního roku 2021/22


Slavnostní zahájení školního roku

1. 9. 2021

Opravné maturitní zkoušky písemné

1. – 10. 9. 2021

Opravné a náhradní závěrečné zkoušky

7. – 17. 9. 2021

Ústní opravné a náhradní maturitní zkoušky

září 2021

Adaptační kurz pro 1. ročníky

22. – 24. 9. 2021

Ředitelské volno

27. 9. 2021

Dny otevřených dveří

15. - 16. 10. 2021

Ředitelské volno

25. – 26. 10. 2021

Podzimní prázdniny

27. a 29. 10. 2021

Den otevřených dveří

2. 11. 2021

Rodičovské schůzky

19. 11. 2021

Dny otevřených dveří

19. - 20. 11. 2021

Podání přihlášek k maturitám

1. 12. 2021

Dny otevřených dveří

3. - 4. 12. 2021

Vánoční prázdniny

23. 12. – 2. 1. 2022

Den otevřených dveří

7. 1. 2022

Den otevřených dveří

15. 1. 2022

Uzavření 1. pololetí (vysvědčení)

31. 1. 2022

Pololetní prázdniny

4. 2. 2022

Den otevřených dveří

11. 2. 2022

Rodičovské schůzky

11. 2. 2022

Den otevřených dveří

19. 2. 2022

Přijímačky nanečisto

21. 2. 2022

Lyžařský kurz

20. 2.   26. 2. 2022

Jarní prázdniny

28. 2.   6. 3. 2022

Maturitní ples školy

nekoná se

Ukončení přijímání přihlášek

1. 3. 2022

Přijímačky nanečisto

30. 3. 2022

Rodičovské schůzky

13. 4. 2022

Velikonoční prázdniny

14. –  18.  4. 2022

Přijímací zkouška - 1. a 2. řádný termín

12. –  13.  4. 2022

Přijímací řízení 1. kolo

do 30. 4. 2022

Písemné maturity - didaktické testy

2. –  3.  5. 2022

Písemné maturity - slohové práce

11. –  12.  5. 2022

Praktické maturity

17. –  18.  5. 2022

Odborná praxe ST2, ME2, ST3, ME3 a NS1

23. 5.  – 3. 6. 2022

Obhajoba maturitní práce

nekoná se

Ústní maturitní zkoušky

30. 5.  – 2. 6. 2022

Závěrečné zkoušky

6. 6.  – 27. 6. 2022

Podání přihlášek k podzimním maturitám

27. 6. 2022

Cvičení CO v mimořádných situacích

28. 6. 2022

Ukončení školního roku (vysvědčení)

30. 6. 2022

Opravné a dodatečné zkoušky za druhé pololetí

srpen 2022

Hlavní prázdniny

1. 7.  31. 8. 2022

Začátek školního roku 2022/23

1. 9. 2022