Organizace školního roku

Nejdůležitější termíny školního roku 2018/19


Slavnostní zahájení školního roku

3. 9. 2018

Opravné maturitní zkoušky písemné

od 3. 9.  2018

Opravné a náhradní závěrečné zkoušky

5. 9. – 19. 9. 2018

Ústní opravné a náhradní maturitní zkoušky

12. 9. 2018

Den otevřených dveří

17. 10. 2018

Podzimní prázdniny

29. – 30. 10. 2018

Třídní schůzky, Autosalon, Den otevřených dveří

9. 11. 2018

Podání přihlášek k maturitám

3. 12. 2018

Den otevřených dveří

5. 12. 2018

Ukončení výuky v prvním pololetí

21. 12. 2018

Vánoční prázdniny

22. 12. – 6. 1. 2019

Zahájení vyučování

7. 1. 2019

Den otevřených dveří

12. 1. 2019

Uzavření 1. pololetí (vysvědčení)

31. 1. 2019

Pololetní prázdniny

1. 2. 2019

Jarní prázdniny

4.  10. 2. 2019

Den otevřených dveří

15. 16. 2. 2019

Maturitní ples školy

1. 3. 2019

Ukončení přijímání přihlášek

1. 3. 2019

Třídní schůzky

5. 4. 2019

Písemné maturity - slohové práce

10. – 11. 4. 2019

Přijímací zkouška - 1. a 2. řádný termín

12. + 15. 4. 2019

Velikonoční prázdniny

18. – 22. 4. 2019

Přijímací řízení 1. kolo

23. 4. 2019

Ředitelské volno

26. 4. 2019

Cvičení CO v mimořádných situacích

30. 4. 2019

Písemné maturity - didaktické testy

2. – 3. 5. 2019

Ředitelské volno

9. – 10 . 5. 2019

Praktické maturity

od 13. 5. 2019

Odborná praxe třídy STME2, STME3a NS1

13. – 24. 5. 2019

Obhajoba maturitní práce M4

22. 5. 2019

Ústní maturitní zkoušky

od 23. 5. 2019

Závěrečné zkoušky

3. – 20. 6. 2019

Podání přihlášek k podzimním maturitám

do 14. 6. 2019

Ukončení školního roku (vysvědčení)

28. 6. 2019

Opravné a dodatečné zkoušky za druhé pololetí

od 26. 8. 2019

Hlavní prázdniny

od 1. 7. do 31. 8. 2019

Začátek vyučování školního roku 2019/20

2. 9. 2019