Organizace školního roku

Nejdůležitější termíny školního roku 2019/20


Slavnostní zahájení školního roku

2. 9. 2019

Opravné maturitní zkoušky písemné

od 2. 9. 2019

Opravné a náhradní závěrečné zkoušky

od 9. 9. 2019

Ústní opravné a náhradní maturitní zkoušky

16. 9. 2019

Dny otevřených dveří, AUTOSALON

4. – 5. 10. 2019

Podzimní prázdniny

29. – 30. 10. 2019

Ředitelské volno

31. 10. – 1. 11. 2019

Dny otevřených dveří

8. – 9. 11. 2019

Rodičovské schůzky

29. 11. 2019

Podání přihlášek k maturitám

2. 12. 2019

Dny otevřených dveří

6. – 7. 12. 2019

Vánoční prázdniny

21. 12. – 5. 1. 2020

Dny otevřených dveří

10. – 11. 1. 2020

Uzavření 1. pololetí (vysvědčení)

30. 1. 2020

Pololetní prázdniny

31. 1. 2020

Přijímací zkoušky nanečisto - ZDARMA

5. 2. 2020

Den otevřených dveří

7. 2. 2020

Jarní prázdniny

10. 16. 2. 2020

Maturitní ples školy

28. 2. 2020

Ukončení přijímání přihlášek

1. 3. 2020

Velikonoční prázdniny

9. – 13. 4. 2020

Rodičovské schůzky

17. 4. 2020

Písemné maturity - slohové práce

duben 2020

Přijímací zkouška - 1. a 2. řádný termín

duben 2020

Přijímací řízení 1. kolo

duben 2020

Cvičení CO v mimořádných situacích

duben 2020

Písemné maturity - didaktické testy

4. – 7. 5. 2020

Ředitelské volno

7. 5. 2020

Praktické maturity

květen 2020

Odborná praxe třídy ME2, STME3 a NS1

18. – 29. 5. 2020

Obhajoba maturitní práce M4

květen 2020

Ústní maturitní zkoušky

květen 2020

Závěrečné zkoušky

1. – 21. 6. 2020

Podání přihlášek k podzimním maturitám

do 19. 6. 2020

Ukončení školního roku (vysvědčení)

30. 6. 2020

Opravné a dodatečné zkoušky za druhé pololetí

od 26. 8. 2020

Hlavní prázdniny

od 1. 7. do 31. 8. 2020

Začátek vyučování školního roku 2020/21

1. 9. 2020