STIPENDIUM PRO PODPOROVANÉ OBORY


Cílem zavedení stipendií ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem je zvýšit zájem mladých lidí o obory vzdělání, po jejichž absolventech je poptávka na trhu práce.

Podporované obory:
 • Strojní mechanik
 • Opravář zemědělských strojů
 • Nástrojař
 • Lakýrník
 • Mechanik strojů a zařízení (včetně L0 + H)
Vyplácené částky za měsíc:
 • 1. ročník – 1 z odborného výcviku: 400 Kč / 2 z odborného výcviku: 300 Kč
 • 2. ročník – 1 z odborného výcviku: 500 Kč / 2 z odborného výcviku: 300 Kč
 • 3. ročník – 1 z odborného výcviku: 600 Kč / 2 z odborného výcviku: 400 Kč
 • 4. ročník – 1 z odborného výcviku: 600 Kč / 2 z odborného výcviku: 400 Kč
Kritéria pro uznání stipendií:
 • Žák dosáhne v hodnocení odborného výcviku stupně prospěchu 1 – výborný nebo 2 – chvalitebný.
 • Celkové hodnocení žáka na vysvědčení je vyjádřeno stupněm prospěl(a) s vyznamenáním nebo prospěl(a).
 • Chování žáka je hodnoceno stupněm velmi dobré.
 • Žákovi nebylo uloženo kázeňského opatření (vyjma napomenutí a důtky třídního učitele) v hodnoceném období (pololetí).
 • Žák nesmí mít v tomto období neomluvenou absenci.
 • Ředitel nerozhodl o podmínečném vyloučení žáka.
Další informace:
 • Stipendium se vyplácí za celé předcházející pololetí.
 • Stipendium se vyplácí na bankovní účet po přijetí finančních prostředků a doložením bankovního účtu.
 • Stipendium není vypláceno za druhé pololetí školního roku posledního ročníku. Žák musí být žákem naší školy nejen v pololetí, kdy pobírá stipendium, ale i v celém předchozím hodnoceném pololetí.
 •  Vyplacená stipendia v daném pololetí jsou závislá na dosažených studijních výsledcích a splnění kritérií pro přiznání stipendií v předchozím pololetí. Stipendium není vypláceno za období hlavních prázdnin a po dobu přerušení studia.