Oznámení o konání voleb do Rady školy

Michal Hynek Úřední deska

Oznámení o konání voleb do Rady školy

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. a volebním řádem školské rady vydaném Krajským úřadem Pardubického kraje č. j. KrÚ 14454/2005/OŠMS oznamuji termín konání voleb do Rady školy v Integrované střední škole technické, Vysoké Mýto, Mládežnická 380.


Volby se budou konat dne 11. října 2019 v době od 8.00 do 10.00 hodin ve společenské místnosti školy.


Návrhy na kandidáty mohou podávat pedagogičtí pracovníci školy, zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci písemně na sekretariát školy do 3. října 2019.

Ing. Jitka Jiskrová, MBA

ředitelka školy

Vysoké Mýto, 10. září 2019