Výzva k podání nabídky – kompresorovna

Michal Hynek Úřední deska

ZAKÁZKA: Kompresorovna odborného výcviku včetně rozvodů stlačeného vzduchu

Zadavatel: Střední škola technická Vysoké Mýto

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: Střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380
Právní forma: Příspěvková organizace
Sídlo: Mládežnická 380, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 15028585
Zastoupen: Ing. Jitkou Jiskrovou, MBA ředitelkou školy
Kontaktní osoba: Michal Burian, zástupce ředitelky pro odborný výcvik

DRUH A PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Předmětem zakázky malého rozsahu je dodávka „Kompresorovny odborného výcviku včetně rozvodů stlačeného vzduchu“
Jedná se o dodávku kompletního vybavení kompresorovny odborného výcviku včetně rozvodů stlačeného vzduchu tzv. „na klíč“, která zahrnuje:
– demontáž stávajícího zařízení a rozvodů tlakového vzduchu;
– ekologickou likvidací demontovaného zařízení;
– dodávku, instalaci a uvedení do provozu kompresorové stanice včetně provedení všech zkoušek a revizí v dokonalém souladu se zákony a vyhláškami platnými v České republice v okamžiku předání zařízení.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 13. 12. 2021 do 9:00 hodin. Nabídky se podávají na doručovací adrese zadavatele: Střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380, Vysoké Mýto. Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin, poslední den lhůty do 9:00 hod. v sekretariátu zadavatele.

Kompletní informace  o výzvě k podání nabídky ke stažení v přiložené dokumentaci!