Výzva k podání nabídky: Pořízení vybavení DM – nové postele

Michal Hynek Úřední deska

ZAKÁZKA: Pořízení vybavení domova mládeže – nové postele

Zadavatel: Střední škola technická Vysoké Mýto

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: Střední škola technická Vysoké Mýto
Právní forma: Příspěvková organizace
Sídlo: Mládežnická 380, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 15028585
Zastoupen: Ing. Jitkou Jiskrovou, MBA ředitelkou školy
Kontaktní osoba: Bc. Petr Burian, vedoucí domova mládeže

DRUH A PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Předmětem zakázky malého rozsahu je „Pořízení vybavení DM – nové postele“
Jedná se o rekonstrukci pokojů domova mládeže, která zahrnuje:
– výměnu postelí (82 ks);
– ekologickou likvidaci demontovaného zařízení.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 5. 12. 2022 do 9:00 hodin. Nabídky se podávají na doručovací adrese zadavatele: Střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380, Vysoké Mýto. Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin, poslední den lhůty do 9:00 hod. v sekretariátu zadavatele.

Kompletní informace  o výzvě k podání nabídky ke stažení v přiložené dokumentaci!