Výzva k podání nabídky – traktor

Michal Hynek Úřední deska

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Dodávka učebních pomůcek: Kolový traktor pro odborný výcvik, výuka
AUTOŠKOLY“

 

Zadavatel
Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel
Právní forma zadavatele: příspěvková organizace
Název: Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380
Sídlo: Mládežnická 380, 56601 Vysoké Mýto – Pražské Předměstí
IČ: 15028585
Zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení vedeném Ministerstvem školství ČR pod číslem 600170993
Zastoupená: Ing. Jitka Jiskrová, ředitelka školy


Zadávací dokumentace – PROFIL ZADAVATELE