Přijímací řízení

Studijní obor

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Počítačová grafika ve strojírenství

denní

4

maturita

30

Mechanik strojů a zařízení se zaměřením na CNC stroje

denní

4

maturita

30


Učební obor

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Automechanik

denní

3

výuční list

45

Karosář

denní

3

výuční list

24

Strojní mechanik

denní

3

výuční list

24

Čalouník

denní

3

výuční list

24

Nástrojář

denní

3

výuční list

24

Autolakýrník

denní

3

výuční list

24

Opravář zemědělských strojů

denní

3

výuční list

24


Nástavbový obor

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Provozní technika

denní

2

maturita

30

O přijímacím řízení


Uchazeči o maturitní studium a uchazeči o studium nástavbového oboru Provozní technika skládají Jednotnou písemnou přijímací zkoušku z Českého jazyka a Matematiky. Kromě Jednotné zkoušky se zohledňují také výsledky předchozího vzdělávání a účast v soutěžích a akcích.

Uchazeči o studium učebních oborů přijímací zkoušku neskládají a jsou přijímáni na základě jejich průměrného prospěchu v posledních ročnících ZŠ.

Celkové informace ohledně přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 ke stažení ZDE

MIMOŘÁDNÁ SITUACE - AKTUÁLNÍ TERMÍNY JPZ ZDE

Výsledky


V okamžiku zveřejnění se výsledky objeví zde.


1. kolo
2. kolo
3. kolo

Jak probíhá přijímací řízení


 • Podání přihlášky

  Přihlášku podej nejpozději do 1. 3. 2020 na předepsaném tiskopisu a nechej si ji potvrdit základní školou. V přihlášce musí být vyplněný prospěch z posledních dvou ročníků ZŠ.

 • Přijímací zkouška

  Skládá se Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a Matematiky. Jednotná zkouška se podílí na výsledku přijímacího řízení asi z 60%, ale přihlíží se také k výsledkům z předchozího vzdělávání a aktivitě na soutěžích. Termín Jednotné přijímací zkoušky je 8. 6. 2020.

 • Zápisový lístek

  Po úspěšném přijímacím řízení už zbývá jen podat zápisový lístek. Odevzdání zápisového lístku je nutné k tomu, abys mohl v září do školy nastoupit. Na jeho odevzdání máš jen 10 pracovních dní! Povinnost odevzdat lístek se nevztahuje na uchazeče o nástavbové studium.


Image

Přijímací zkoušky dle typu oboru


Studijní obory


 • 8. 6. 2020

Kritéria

 • Hodnocení za přijímací zkoušku
 • Hodnocení za vysvědčení z předchozího vzdělání
 • Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

V dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči ke vzdělávání přijímáni na základě jednotných zkoušek.


Stáhni si přihlášku

Učební obory


 • 24. 4. 2020 (termín pro rozhodnutí o přijetí)

Kritéria

 • uchazeči neskládají přijímací zkoušku

Uchazeči budou posuzováni na základě průměrného prospěchu z z posledních dvou ročníků ZŠ. Při shodném prospěchu rozhoduje průměrný prospěch z předmětu „Pracovní činnost“ ze ZŠ v posledním ročníku. V případě rovnosti rozhoduje účast uchazeče na soutěžích odborných dovedností se stupněm – národní, krajská, okresní, školní.


Stáhni si přihlášku

Nástavba


 • 8. 6. 2020

Kritéria

 • Hodnocení za přijímací zkoušku
 • Hodnocení za vysvědčení z předchozího vzdělání
 • Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

V dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči ke vzdělávání přijímáni na základě jednotných zkoušek.


Stáhni si přihlášku

Harmonogram


Termín

Událost

1. 3. 2020

mezní termín pro podání přihlášky ke studiu

24. 4. 2020

mezní rozhodnutí o přijetí ke studiu pro učební obory

8. 6. 2020

1. řádný termín konání Jednotné přijímací zkoušky

nekoná se

2. řádný termín konání Jednotné přijímací zkoušky

do 18. 6. 2020

zveřejnění výsledků 1. kola Jednotné přijímací zkoušky

26. 5. 2020

2. kolo přijímacího řízení pro učební obory


Přijímačky nanečistoUchazeči o studium si mohou na naší škole vyzkoušet tzv. Přijímačky nanečisto.

Rozsah testů odpovídá ostrým přijímacím zkouškám - Jednotné přijímací zkoušce s Českého jazyka a Matematiky.

Aktuální termín: 5. 2. 2020 od 8:00 hodin - ZDARMA

Možnost přihlášení do 31. ledna. 2020 na tel. 604801100 nebo mailem na sekretariat@technickavm.cz

 

Další kola přijímaček


26. 5. 2020 - zde se později objeví odkaz na informace v sekci Novinky 

Zkoušky podrobně


Podmínky přijímání žáků do 3letých učebních oborů bez přijímací zkoušky – 1. ročník

Přijímací zkouška se nekoná. Předpokladem přijetí uchazeče ke studiu je vedle vyhovujícího prospěchu na ZŠ také splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor. V případě vyššího počtu přihlášených žáků k přijetí ke studiu rozhoduje:

 • Průměrný celkový prospěch z vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků ZŠ i po splnění povinné školní docházky.
 • Pořadí uchazečů se stanoví podle průměrného celkového prospěchu uchazeče, který ukončí povinnou školní docházku v 9. ročníku ZŠ, na toto pořadí naváží uchazeči s průměrem končící školní docházku v 8. ročníku a dále tímto způsobem se zařadí uchazeči vycházející z nižších ročníků ZŠ.
 • Při shodném prospěchu u učebních oborů rozhoduje průměrný prospěch z předmětu „Pracovní činnost“ ze ZŠ v posledním ročníku. V případě rovnosti rozhoduje účast uchazeče na soutěžích odborných dovedností se stupněm – národní, krajská, okresní, školní.

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí 24. dubna 2020.

Podmínky přijímání žáků do vyššího ročníku 3letých učebních oborů

Uchazeči budou posuzováni bez zkoušek na základě průměrného prospěchu z 1. pololetí závěrečného ročníku středního vzdělání. Při rovnosti je dalším kritériem prospěch z odborných předmětů v uvedeném pololetí.

Součástí přijímacího řízení může škola stanovit rozdílové zkoušky z předmětů, které uchazeč v předchozím vzdělávání neabsolvoval a jsou pro nástup do ročníku nutné. Zkoušky uchazeč vykoná před rozhodnutím o přijetí, které bude vydáno v případě úspěšně vykonaných rozdílových zkoušek.

Důležité!

Pokud je uchazeč zveřejněn na seznamu přijatých uchazečů, je nutné, aby do 10 pracovních dnů od zveřejnění doručil zápisový lístek na adresu ISŠT Vysoké Mýto, Mládežnická 380. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě doručen, bude místo obsazeno jiným uchazečem.

V případě, že se uchazeč odvolává proti nepřijetí, je nutné podat odvolání řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.


Přijímání do vyšších ročníků


O přijetí do vyšších ročníků může rozhodnout ředitel školy. Ten také stanoví, za jakých podmínek a do kterého ročníku bude žák přijat.

Žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání musí být podána nejpozději do 31. srpna předcházejícího školního roku zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Přílohou žádosti musí být kopie ročníkových vysvědčení, v případě dokončeného studia vysvědčení o maturitní nebo závěrečné zkoušce v předchozím vzdělávání.

Kde nás najdeš?


Máš pocit, že něčemu nerozumíš?


Neváhej nám napsat nebo zavolat!


Zjisti kam