Přijímací řízení


Studijní obor

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Počítačová grafika ve strojírenství

denní

4

maturita

60

Mechanik strojů a zařízení se zaměřením na CNC stroje + Strojní mechanik (H)

denní

4

maturita; nově i výuční list (H)

48


Učební obor

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Automechanik

denní

3

výuční list

24

Karosář

denní

3

výuční list

12

Strojní mechanik

denní

3

výuční list

12

Čalouník

denní

3

výuční list

12

Nástrojář

denní

3

výuční list

12

Autolakýrník

denní

3

výuční list

12

Opravář zemědělských strojů

denní

3

výuční list

24


Nástavbový obor

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Provozní technika

denní

2

maturita

25

O přijímacím řízení


Uchazeči o studium maturitních oborů budou konat jednotnou přijímací zkoušku.

 • Veškeré informace o jednotné přijímací zkoušce k nalezení na stránkách Cermatu ZDE
 • Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce včetně aktuálních změn k nalezení na stránkách Cermatu ZDE

Kritéria přijímacího řízení


Uchazeči o studium učebních oborů přijímací zkoušku neskládají a jsou přijímáni na základě aktuálních kritérií pro školní rok 2024/2025.


Výsledky


V okamžiku zveřejnění se výsledky objeví zde.


1. kolo
2. kolo
3. kolo

Jak probíhá přijímací řízení


 • Podání přihlášky

  Způsoby podání přihlášky do 1. kola v období 1. – 20. 2. 2024 (včetně): plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím Identity občana; v listinné podobě s podporou elektronického systému; v listinné podobě na tiskopisu přímo do recepce nebo kanceláře Střední školy technické každý pracovní den (pondělí–čtvrtek) od 7:00 do 21:00 hodin, pátek od 7:00 do 17:00 hodin.

 • Přijímací zkouška

  Jednotná přijímací zkouška se pro studijní obory koná. U učebích oborů koná školní přijímací zkoušku obor Autolakýrník.

 • Zápisový lístek

  Zápisové lístky byly zrušeny! Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče se již neposílá.


Image

Přijímací zkoušky dle typu oboru


Studijní obory


 • 12. a 15. 4. 2024 (1. a 2. řádný termín JPZ)
 • 29. a 30. 4. 2024 (1. a 2. náhradní termín JPZ)

Kritéria

 • Bližší informace v souhrnném dokumentu Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 (studijní obory)
 • Bližší informace o Jednotné přijímací zkoušce ZDE

Stáhni si přihlášku

Učební obory


 • 10. a 22. 4. 2024 (školní PZ – Autolakýrník)
 • 3. 5. 2024 (náhradní školní PZ – Autolakýrník)
 • 10. 5. 2024 (přijímací řízení – ostatní obory)

Kritéria

 • Bližší informace v souhrnném dokumentu Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 (učební obory)

 


Stáhni si přihlášku

Nástavba


 • 12. a 15. 4. 2024 (1. a 2. řádný termín JPZ)
 • 29. a 30. 4. 2024 (1. a 2. náhradní termín JPZ)

Kritéria

 • Bližší informace v souhrnném dokumentu Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 (studijní obory)
 • Bližší informace o Jednotné přijímací zkoušce ZDE

Stáhni si přihlášku

Harmonogram


Termín

Událost

1. 2.  - 20. 2. 2024

období pro podávání přihlášek

10. 4. 2024

1. školní PZ - autolakýrník

12. 4. 2024

1. řádný termín JPZ

15. 4. 2024

2. řádný termín JPZ

22. 4. 2024

2. školní PZ - autolakýrník

29. 4. 2024

1. náhradní termín JPZ

30. 4. 2024

2. náhradní termín JPZ

3. 5. 2024

náhradní školní PZ - autolakýrník

15. 5. 2024

zveřejnění výsledků přijímacího řízení 1. kola - studijní obory

15. 5. 2024

zveřejnění výsledků přijímacího řízení 1. kola - učební obory

21. 6. 2024

zveřejnění výsledků přijímacího řízení 2. kola - studijní obory

21. 6. 2024

zveřejnění výsledků přijímacího řízení 2. kola - učební obory


Přijímačky nanečisto



Uchazeči o studium si mohou na naší škole vyzkoušet tzv. Přijímačky nanečisto.

Rozsah testů odpovídá ostrým přijímacím zkouškám - Jednotné přijímací zkoušce s Českého jazyka a Matematiky.

Termíny: 11. ledna 2024, 14. února 2024, 4. dubna 2024

Postupně budou zveřejňovány pokyny k přihlašování na jednotlivé termíny. Přihlašování bude možné na tel. 604801100, e-mailem na sekretariat@technickavm.cz nebo vyplněním přihlašovacího formuláře.

Ve všech termínech se koná zkouška z českého jazyka i matematiky. Je možné se přihlásit libovolně na jakýkoliv termín. Výsledky budou zde.

 

Další kola přijímaček


květen/červen 2023 - 2. - 3. kolo - více informací ZDE

Zkoušky podrobně


Podmínky přijímání žáků do 3letých učebních oborů bez přijímací zkoušky – 1. ročník

Přijímací zkouška se nekoná. Výjimkou je obor Autolakýrník, kde se KONÁ školní přijímací zkouška. Předpokladem přijetí uchazeče ke studiu je splnění kritérií uvedených v souhrnném dokumentu Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 (učební obory).

Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení – 15. května 2024.

Podmínky přijímání žáků do vyššího ročníku 3letých učebních oborů

Uchazeči budou posuzováni bez zkoušek na základě průměrného prospěchu z 1. pololetí závěrečného ročníku středního vzdělání. Při rovnosti je dalším kritériem prospěch z odborných předmětů v uvedeném pololetí.

Součástí přijímacího řízení může škola stanovit rozdílové zkoušky z předmětů, které uchazeč v předchozím vzdělávání neabsolvoval a jsou pro nástup do ročníku nutné. Zkoušky uchazeč vykoná před rozhodnutím o přijetí, které bude vydáno v případě úspěšně vykonaných rozdílových zkoušek.


Přijímání do vyšších ročníků


O přijetí do vyšších ročníků může rozhodnout ředitel školy. Ten také stanoví, za jakých podmínek a do kterého ročníku bude žák přijat.

Žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání musí být podána nejpozději do 31. srpna předcházejícího školního roku zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Přílohou žádosti musí být kopie ročníkových vysvědčení, v případě dokončeného studia vysvědčení o maturitní nebo závěrečné zkoušce v předchozím vzdělávání.

Kde nás najdeš?


Máš pocit, že něčemu nerozumíš?


Neváhej nám napsat nebo zavolat!


Zjisti kam