Přijímací řízení

Studijní obor

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Počítačová grafika ve strojírenství

denní

4

maturita

30

Mechanik strojů a zařízení se zaměřením na CNC stroje

denní

4

maturita

24


Učební obor

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Automechanik

denní

3

výuční list

30

Karosář

denní

3

výuční list

30

Strojní mechanik

denní

3

výuční list

24

Čalouník

denní

3

výuční list

30

Nástrojář

denní

3

výuční list

24

Autolakýrník

denní

3

výuční list

24

Opravář zemědělských strojů

denní

3

výuční list

30


Nástavbový obor

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Provozní technika

denní

2

maturita

30

O přijímacím řízení


Uchazeči o maturitní studium a uchazeči o studium nástavbového oboru Provozní technika skládají Jednotnou písemnou přijímací zkoušku z Českého jazyka a Matematiky. Kromě Jednotné zkoušky se zohledňují také výsledky předchozího vzdělávání a účast v soutěžích a akcích.

Uchazeči o studium učebních oborů přijímací zkoušku neskládají a jsou přijímáni na základě jejich průměrného prospěchu v posledním ročníku ZŠ.

Výsledky


V okamžiku zveřejnění se výsledky objeví zde.


1. kolo
2. kolo
3. kolo

Jak probíhá přijímací řízení


 • Podání přihlášky

  Přihlášku podej nejpozději do 2. 3. 2020 na předepsaném tiskopisu a nechej si ji potvrdit základní školou. V přihlášce musí být vyplněný prospěch z posledních dvou ročníků ZŠ.

 • Přijímací zkouška

  Skládá se Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a Matematiky. Jednotná zkouška se podílí na výsledku přijímacího řízení asi z 60%, ale přihlíží se také k výsledkům z předchozího vzdělávání a aktivitě na soutěžích. Termín Jednotné přijímací zkoušky je 14. a 15. 4. 2020.

 • Zápisový lístek

  Po úspěšném přijímacím řízení už zbývá jen podat zápisový lístek. Odevzdání zápisového lístku je nutné k tomu, abys mohl v září do školy nastoupit. Na jeho odevzdání máš jen 10 pracovních dní! Povinnost odevzdat lístek se nevztahuje na uchazeče o nástavbové studium.


Image

Přijímací zkoušky dle typu oboru


Studijní obory


 • 14. a 15. 4. 2020

Kritéria

 • Hodnocení za přijímací zkoušku
 • Hodnocení za vysvědčení z předchozího vzdělání
 • Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

V dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči ke vzdělávání přijímáni na základě jednotných zkoušek.


Stáhni si přihlášku

Učební obory


 • ??. ?. 2020 (termín pro rozhodnutí o přijetí)

Kritéria

 • uchazeči neskládají přijímací zkoušku

Uchazeči budou posuzováni bez zkoušek na základě průměrného prospěchu z 1. pololetí závěrečného ročníku středního vzdělání. Při rovnosti je dalším kritériem prospěch z odborných předmětů v uvedeném pololetí.


Stáhni si přihlášku

Nástavba


 • 14. a 15. 4. 2020

Kritéria

 • Hodnocení za přijímací zkoušku
 • Hodnocení za vysvědčení z předchozího vzdělání

Test bude přenositelný, uchazeč tedy bude moci výsledky testu využít i na jiné škole. Uchazeč má právo konat jednotnou zkoušku dvakrát a do hodnocení se mu započte lepší výsledek každého z testů.


Stáhni si přihlášku

Harmonogram


Termín

Událost

2. 3. 2020

mezní termín pro podání přihlášky ke studiu

??. ?. 2020

mezní rozhodnutí o přijetí ke studiu pro učební obory

14. 4. 2020

1. řádný termín konání Jednotné přijímací zkoušky

15. 4. 2020

2. řádný termín konání Jednotné přijímací zkoušky

28. 4. 2020

zveřejnění výsledků 1. kola Jednotné přijímací zkoušky

??. ?. 2020

2. kolo přijímacího řízení


Přijímačky nanečistoUchazeči o studium si mohou na naší škole vyzkoušet tzv. Přijímačky nanečisto.

Rozsah testů odpovídá ostrým přijímacím zkouškám - Jednotné přijímací zkoušce s Českého jazyka a Matematiky.

Aktuální termín: 5. 2. 2020 od 8:00 hodin - ZDARMA

Možnost přihlášení do 31. 1. 2020 na tel. 604801100 nebo mailem na sekretariat@technickavm.cz

 

Další kola přijímaček


Zkoušky podrobně


Podmínky přijímání žáků do 3letých učebních oborů bez přijímací zkoušky – 1. ročník
První kolo přijímacího řízení:
 • uchazeči s ukončeným základním vzděláním jsou přijati v pořadí podle průměrného prospěchu v závěrečném ročníku ZŠ do naplnění kapacity oboru. Přednostně budou přijati žáci 9. ročníků ZŠ. V případě shodného průměrného prospěchu je dalším kritériem průměrný prospěch z předmětů CJL, MAT, FYZ.
 • uchazeči, kteří ukončili ZŠ v ročníku nižším než devátém a absolventi speciální školy a dále žáci s nedostatečným prospěchem v předmětech MAT, FYZ, CJL v pololetí 9. třídy nebudou přijati do oboru automechanik.
Další kola přijímacího řízení:
 • pokud některý z oborů není naplněn, budou další uchazeči přijati dle výše uvedených kritérií v pořadí uplatnění svého zájmu.
Podmínky přijímání žáků do vyššího ročníku 3letých učebních oborů

Uchazeči budou posuzováni bez zkoušek na základě průměrného prospěchu z 1. pololetí závěrečného ročníku středního vzdělání. Při rovnosti je dalším kritériem prospěch z odborných předmětů v uvedeném pololetí.

Součástí přijímacího řízení může škola stanovit rozdílové zkoušky z předmětů, které uchazeč v předchozím vzdělávání neabsolvoval a jsou pro nástup do ročníku nutné. O případném konání zkoušek (předmět, termín) budou uchazeči informováni v rozhodnutí o přijetí.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku. Ten se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

V případě, že se uchazeč odvolává proti nepřijetí, je nutné podat odvolání řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.


Přijímání do vyšších ročníků


O přijetí do vyšších ročníků může rozhodnout ředitel školy. Ten také stanoví, za jakých podmínek a do kterého ročníku bude žák přijat.

Žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání musí být podána nejpozději do 31. srpna předcházejícího školního roku zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Přílohou žádosti musí být kopie ročníkových vysvědčení, v případě dokončeného studia vysvědčení o maturitní nebo závěrečné zkoušce v předchozím vzdělávání.

Kde nás najdeš?


Máš pocit, že něčemu nerozumíš?


Neváhej nám napsat nebo zavolat!


Zjisti kam