Přijímací řízení

Vzhledem ke zrušení prezenční výuky v jarních a podzimních měsících a aktuálnímu rozhodnutí vlády ČR o podmínkách přijímacího řízení nebudeme konat jednotnou ani školní přijímací zkoušku do studijních oborů pro školní rok 2021/2022.

POŘADÍ PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ BUDE V SOULADU S LEGISLATIVOU ZVEŘEJNĚNO NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEJDŘÍVE 19. KVĚTNA 2021.


Studijní obor

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Počítačová grafika ve strojírenství

denní

4

maturita

90

 (pro 2021/2022)

Mechanik strojů a zařízení se zaměřením na CNC stroje + Strojní mechanik (H)

denní

4

maturita; nově i výuční list (H)

36

 (pro 2021/2022)


Učební obor

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Automechanik

denní

3

výuční list

48

Karosář

denní

3

výuční list

36

Strojní mechanik

denní

3

výuční list

24

Čalouník/dekoratér

denní

3

výuční list

24

Nástrojář

denní

3

výuční list

24

Autolakýrník

denní

3

výuční list

36

Opravář zemědělských strojů

denní

3

výuční list

36


Nástavbový obor

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Provozní technika

denní

2

maturita

30

 (pro 2021/2022)

O přijímacím řízení


Uchazeči o studium maturitních oborů NEBUDOU v tomto roce konat jednotnou ani školní přijímací zkoušku.

Uchazeči o studium učebních oborů přijímací zkoušku neskládají a jsou přijímáni na základě aktuálních kritérií pro školní rok 2021/2022.

Vyhlášení přijímacího řízení do studijních oborů pro školní rok 2021/2022 ke stažení ZDE

Vyhlášení přijímacího řízení do učebních oborů pro školní rok 2021/2022 ke stažení ZDE

Rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022 ke stažení ZDE

Dodatek k rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022 ke stažení ZDE

Výsledky


V okamžiku zveřejnění se výsledky objeví zde.


1. kolo
2. kolo
3. kolo

Jak probíhá přijímací řízení


 • Podání přihlášky

  Přihlášku podej nejpozději do 1. 3. 2021 (včetně) na předepsaném tiskopisu a nechej si ji potvrdit základní školou. V přihlášce musí být vyplněný prospěch z posledních dvou ročníků ZŠ. Uchazeči o nástavbové studium se řídí aktuálními pokyny pro školní rok 2021/2022.

 • Přijímací zkouška

  Jednotná ani školní přijímací zkouška se v letošním roce NEKONÁ.

 • Zápisový lístek

  Po úspěšném přijímacím řízení už zbývá jen podat zápisový lístek. Odevzdání zápisového lístku je nutné k tomu, abys mohl v září do školy nastoupit. Na jeho odevzdání máš jen 10 pracovních dní! Povinnost odevzdat lístek se nevztahuje na uchazeče o nástavbové studium.


Image

Přijímací zkoušky dle typu oboru


Studijní obory


 • Jednotná ani školní přijímací zkouška se v letošním roce NEKONÁ.

Kritéria

 • Bližší informace v souhrnném dokumentu Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 (studijní obory)

Stáhni si přihlášku

Učební obory


 • 19. – 21. 5. 2021 (termín pro rozhodnutí o přijetí)

Kritéria

 • Bližší informace v souhrnném dokumentu Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 (učební obory)

 


Stáhni si přihlášku

Nástavba


 • Jednotná ani školní přijímací zkouška se v letošním roce NEKONÁ.

Kritéria

 • Bližší informace v souhrnném dokumentu Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 (studijní obory)

Stáhni si přihlášku

Harmonogram


Termín

Událost

1. 3. 2021

mezní termín pro podání přihlášky ke studiu

8. 3. 2021

mezní termín případného zrušení školní přijímací zkoušky

19. - 21. 5. 2021

zveřejnění výsledků přijímacího řízení 1. kola

22. červen 2021

2. kolo přijímacího řízení


Přijímačky nanečistoUchazeči o studium si mohou na naší škole vyzkoušet tzv. Přijímačky nanečisto.

Rozsah testů odpovídá ostrým přijímacím zkouškám - Jednotné přijímací zkoušce s Českého jazyka a Matematiky.

Aktuální termín: přijímačky nanečisto se letos nekonají

Možnost přihlášení do ??. ledna 2021 na tel. 604801100 nebo mailem na sekretariat@technickavm.cz

 

Další kola přijímaček


22. červen 2021 - 2. kolo

Zkoušky podrobně


Podmínky přijímání žáků do 3letých učebních oborů bez přijímací zkoušky – 1. ročník

Přijímací zkouška se nekoná. Předpokladem přijetí uchazeče ke studiu je splnění kritérií uvedených v souhrnném dokumentu Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 (učební obory).

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí nejdříve 19. května 2021 (nejpozději do 21. května 2021).

Podmínky přijímání žáků do vyššího ročníku 3letých učebních oborů

Uchazeči budou posuzováni bez zkoušek na základě průměrného prospěchu z 1. pololetí závěrečného ročníku středního vzdělání. Při rovnosti je dalším kritériem prospěch z odborných předmětů v uvedeném pololetí.

Součástí přijímacího řízení může škola stanovit rozdílové zkoušky z předmětů, které uchazeč v předchozím vzdělávání neabsolvoval a jsou pro nástup do ročníku nutné. Zkoušky uchazeč vykoná před rozhodnutím o přijetí, které bude vydáno v případě úspěšně vykonaných rozdílových zkoušek.

Důležité!

Pokud je uchazeč zveřejněn na seznamu přijatých uchazečů, je nutné, aby do 10 pracovních dnů od zveřejnění doručil zápisový lístek na adresu SŠT Vysoké Mýto, Mládežnická 380. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě doručen, bude místo obsazeno jiným uchazečem.

V případě, že se uchazeč odvolává proti nepřijetí, je nutné podat odvolání řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.


Přijímání do vyšších ročníků


O přijetí do vyšších ročníků může rozhodnout ředitel školy. Ten také stanoví, za jakých podmínek a do kterého ročníku bude žák přijat.

Žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání musí být podána nejpozději do 31. srpna předcházejícího školního roku zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Přílohou žádosti musí být kopie ročníkových vysvědčení, v případě dokončeného studia vysvědčení o maturitní nebo závěrečné zkoušce v předchozím vzdělávání.

Kde nás najdeš?


Máš pocit, že něčemu nerozumíš?


Neváhej nám napsat nebo zavolat!


Zjisti kam