Maturitní zkoušky

Image

Společná část

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou předmětů:


 • Český jazyk

  • Didaktický test

 • Volitelná zkouška

  Jako druhou zkoušku si může student vybrat Matematiku nebo Anglický jazyk

  • Matematika
   Zkouška proběhne formou didaktického testu.
  • Anglický jazyk
   Zkouška proběhne formou didaktického testu.

Více informací o společné maturitě: CERMAT

  Termíny společné části


  Jarní termín (písemné testy)


  Datum

  Předmět

  Forma zkoušky

  Zahájení na učebně

  2. 5. 2022

  Matematika

  Didaktický test

  08:00

  2. 5. 2022

  Anglický jazyk

  Didaktický test

  13:00

  3. 5. 2022

  Český jazyk a literatura

  Didaktický test

  08:00


  Podzimní termín (písemné testy)


  Společná část podzimního termínu maturitních zkoušek (didaktické testy) se koná na spádových školách:

  • od 1. 9. 2022 do 6. 9. 2022

  Pozvánka k vykonání zkoušek společné části (místo a čas) vám přijde emailem.

  Podrobnější informace: CERMAT


  Jarní termín (ústní zkoušky)


  Třída

  Datum

  Čas

  Místo

  ME 4

  30. - 31. 5. 2022

  00:00

  Společenská místnost

  NS 2

  1. - 2. 6. 2022

  00:00

  Společenská místnost


  Podzimní termín (ústní zkoušky)


  Ústní maturitní zkoušky v podzimním opravném termínu se konají:

  • 14. 9. 2022 od 8:50 (společenská místnost)

  Informace k ústní části maturit


  Přečtěte si důležitá fakta o způsobu konání ústních zkoušek


  • Při ústní zkoušce nelze v jenom dni losovat dvakrát stejné téma.

  • Při zkoušce z českého jazyka a literatury v jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu, v takovém případě žák losuje znovu. Příprava k ústní zkoušce z českého jazyka trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

  • Příprava k ústní zkoušce z cizího jazyka trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. Pro ústní zkoušku z cizího jazyka nelze losovat v jednom dni dvakrát stejné číslo pracovního listu.

  • Pro každou zkoušku v rámci profilové části maturitní zkoušky bude zveřejněno 20 – 30 témat, ta jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období. Žák si 1 téma vylosuje, příprava trvá 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.

  • Maturitní zkouška bude probíhat ve společenské místnosti školy.

  • Časový rozvrh bude upraven dle konečného seznamu žáků, kteří prospěli a budou připuštěni k ústní maturitní zkoušce, po klasifikační poradě za 2. pololetí.

  Písemná práce


  Český jazyk


  • Termín: 11. 5. 2022 od 09:00
  • Termín podzim: 5. 9. 2022 od 8:00 (uč. 14)
  • Délka konání - 120 minut včetně času na volbu zadání
  • Rozsah - 250 slov minimálně, 4 zadání
  • Způsob záznamu - rukopisná varianta

  Anglický jazyk


  • Termín: 12. 5. 2022 od 09:00
  • Termín podzim: 6. 9. 2022 od 8:00 (uč. 14)
  • Délka konání - 80 minut
  • Rozsah - 60-70 slov krátký text, 140-170 slov dlouhý text
  • Způsob záznamu - rukopisná varianta
  • Pomůcky - tištěný překladový slovník

  Profilová část


  Profilová část proběhne způsobem písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka, písemné práce a ústní zkoušky z anglického jazyka (v případě volby tohoto předmětu), ústní zkoušky z odborných předmětů a praktické maturitní zkoušky.


  Pc grafika ve strojírenství


  1. Ve školním roce 2021/2022 v tomto oboru maturita neprobíhá
  2. Český jazyk - písemná práce a ústní zkouška
  3. Anglický jazyk - písemná práce a ústní zkouška (v případě volby)
  4. Odborné předměty SPS, MEC - ústní zkouška
  5. Odborné předměty STT, KOM - ústní zkouška
  6. Praktická maturitní zkouška - koná se formou obhajoby zpracované práce. Téma praktické zkoušky stanoveno v září 202x. Téma a zadání maturitní práce se zachovává i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. Příprava k obhajobě trvá nejméně 5 minut, o její délce rozhodne předseda komise. Obhajoba práce trvá nejdéle 30 minut, zpravidla však 15 minut.

  Mechanik strojů a zařízení


  1. Český jazyk - písemná práce a ústní zkouška
  2. Anglický jazyk - písemná práce a ústní zkouška (v případě volby)
  3. Odborné předměty TEC, STR, TME, STT - ústní zkouška
  4. Praktická maturitní zkouška - koná se formou simulace výroby náhradního dílu. Vlastní zkouška v trvání 420 minut se sestává ze čtyř dílčích částí: proměření, zkreslení a okótování technického nákresu již hotového výrobku, návrhu technologických postupů při výrobě dílu, postavení programů pro obráběcí stroje CNC na výrobu dílu a předvedení simulace obrábění. V závěru daného časového limitu žák vypracuje test s otázkami z problematiky řízení a oprav CNC obráběcích strojů.

  Provozní technika


  1. Český jazyk - písemná práce a ústní zkouška
  2. Anglický jazyk - písemná práce a ústní zkouška (v případě volby)
  3. Odborné předměty TEC, TEM - ústní zkouška
  4. Odborné předměty TMO, TME, STZ - ústní zkouška
  5. Praktická maturitní zkouška se koná formou písemné zkoušky v trvání 300 minut.

  • Datum obhajoby práce: xx. x. 202x (00:00 hodin – společenská místnost)
   • Datum praktické MZ: 17. – 18. 5. 2022 (zahájení v 07:00 hodin – učebna CNC)
   • Datum praktické MZ: 7. 9. 2022 (zahájení v 07:00 hodin – učebna CNC) – PODZIM!
   • Datum praktické MZ: 18. 5. 2022 (zahájení v 08:00 hodin – učebna VT1)
   • Datum praktické MZ: 7. 9. 2022 (zahájení v 08:00 hodin – učebna VT1) – PODZIM!

   Nejsi si jistý a potřebuješ poradit?


   Jestli si potřebuješ něco ujasnit, kontaktuj některého pedagoga


   Zeptej se svého učitele