Maturitní zkoušky

Image

Společná část

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou předmětů:


 • Český jazyk

  • Didaktický test
  • Slohová práce
  • Ústní zkouška

 • Volitelná zkouška

  Jako druhou zkoušku si může student vybrat Matematiku nebo Cizí jazyk

  • Matematika
   Zkouška z matematiky proběhne formou písemného testu.
  • Cizí jazyk
   Zkouška z cizího jazyka obsahuje slohovou část, písemnou část a ústní část.

Více informací o společné maturitě: CERMAT

  Termíny společné části


  Jarní termín (písemné testy)


  Datum

  Předmět

  Forma zkoušky

  Zahájení na učebně

  nekoná se

  Český jazyk a literatura

  Písemná práce

  08:00

  nekoná se

  Anglický jazyk

  Písemná práce

  08:00

  1. 6. 2020

  Matematika

  Didaktický test

  08:00

  1. 6. 2020

  Anglický jazyk

  Didaktický test

  13:00

  2. 6. 2020

  Český jazyk a literatura

  Didaktický test

  08:00


  Podzimní termín (písemné testy)


  Společná část podzimního termínu maturitních zkoušek (didaktické testy, písemné práce) se koná na spádových školách:

  • od 1. 9. 2020 do 3. 9. 2020

  Pozvánka k vykonání zkoušek společné části (místo a čas) vám přijde emailem.

  Podrobnější informace: CERMAT


  Jarní termín (ústní zkoušky)


  Třída

  Datum

  Čas

  Místo

  STME 4

  22. - 25. 6. 2020

  07:30

  Společenská místnost

  NS 2

  10. - 11. 6. 2020

  07:30

  Společenská místnost


  Podzimní termín (ústní zkoušky)


  Ústní zkoušky společné části maturit v podzimním opravném termínu se konají:

  • od 15. 9. 2020 do 16. 9. 2020

  Informace k ústní části společných maturit


  Přečtěte si důležitá fakta o způsobu konání ústních zkoušek


  • Při ústní zkoušce nelze v jenom dni losovat dvakrát stejné téma.

  • Při zkoušce z českého jazyka a literatury v jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu, v takovém případě žák losuje znovu. Příprava k ústní zkoušce z českého jazyka trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.

  • Příprava k ústní zkoušce z cizího jazyka trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. Pro ústní zkoušku z cizího jazyka nelze losovat v jednom dni dvakrát stejné číslo pracovního listu.

  • Pro každou zkoušku v rámci profilové části maturitní zkoušky bude zveřejněno 20 – 30 témat, ta jsou platná pro jarní a podzimní zkušební období. Žák si 1 téma vylosuje, příprava trvá 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.

  • Maturitní zkouška bude probíhat ve společenské místnosti školy.

  • Časový rozvrh bude upraven dle konečného seznamu žáků, kteří prospěli a budou připuštěni k ústní maturitní zkoušce, po klasifikační poradě za 2. pololetí.

   

  Profilová část


  Profilová část proběhne způsobem praktické maturitní zkoušky.


  Pc grafika ve strojírenství


  Praktická maturitní zkouška se koná formou obhajoby zpracované práce. Téma praktické zkoušky stanoveno v září 2018. Téma a zadání maturitní práce se zachovává i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. Příprava k obhajobě trvá nejméně 5 minut, o její délce rozhodne předseda komise. Obhajoba práce trvá nejdéle 30 minut, zpravidla však 15 minut.


  Mechanik strojů a zařízení


  Praktická maturitní zkouška se koná formou simulace výroby náhradního dílu. Vlastní zkouška v trvání 420 minut se sestává ze čtyř dílčích částí: proměření, zkreslení a okótování technického nákresu již hotového výrobku, návrhu technologických postupů při výrobě dílu, postavení programů pro obráběcí stroje CNC na výrobu dílu a předvedení simulace obrábění. V závěru daného časového limitu žák vypracuje test s otázkami z problematiky řízení a oprav CNC obráběcích strojů.


  Provozní technika


  Praktická maturitní zkouška se koná formou písemné zkoušky v trvání 300 minut.


  • Datum obhajoby práce: 27. 5. 2020 (08:00 hodin – učebna č. 11)
   • Datum praktické MZ: 25. – 27. 5. 2020 (zahájení v 07:00 hodin – učebna CNC)
   • Datum praktické MZ: 6. 9. 2019 (zahájení v 07:00 hodin – učebna CNC) – PODZIM!
   • Datum praktické MZ: 28. 5. 2020 (zahájení v 08:00 hodin – učebna č. 10, učebna VT1)
   • Datum praktické MZ: 11. 9. 2020 (zahájení v 08:00 hodin – učebna č. 11, učebna VT1) – PODZIM!

   Nejsi si jistý a potřebuješ poradit?


   Jestli si potřebuješ něco ujasnit, kontaktuj některého pedagoga


   Zeptej se svého učitele