Technická má mladé talenty

Michal Hynek Články, Novinky

Ve středu 9. června 2021 byla slavnostně předána ocenění Mladý talent Pardubického kraje 2020. Tato akce se konala na velkém nádvoří Zámku Pardubice. I když počasí nebylo příliš příznivé, přesto nám tato akce udělala radost, jelikož za naši školu byli pětičlennou komisí oceněni naši dva studenti. Prvním z nich je Marek Kašpar, který byl oceněn v oboru technickém za příkladnou reprezentaci …

Výběrové řízení – zástupce ředitelky pro odborný výcvik

Michal Hynek Novinky, Úřední deska

Výběrové řízení na pozici zástupkyně/zástupce ředitelky pro odborný výcvik Ředitelka Střední školy technické, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 vyhlašuje výběrové řízení na pozici zástupkyně/zástupce ředitele pro odborný výcvik. Kvalifikační předpoklady: Vzdělání ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění Požadavky: Znalost školských předpisů a školské problematiky; Občanská a morální bezúhonnost; Dobrý zdravotní stav; …

Letní Technohraní

Michal Hynek Novinky

MÁTE SE NA CO TĚŠIT – BLÍŽÍ SE TECHNOHRANÍ aneb mini příměstský tábor na TECHNICKÉ Ve dnech 1. a 2. července 2021 připravuje Střední škola technická Vysoké Mýto ve spolupráci s Ivecem Vysoké Mýto a Mikádem příměstský tábor v areálu naší školy – Technohraní. Budou to dva dny plné sportu, her a zábavy. První den jsme připravili hlavně pohybové aktivity, sport a …

Přijímací řízení – 2. kolo

Michal Hynek Novinky

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022: 22. června 2021. Přijímací řízení vychází z ustanovení §59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a z novelizované vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. Ředitelka školy rozhodla, že …

Provoz školy od 24. května 2021

Michal Hynek Novinky

Od 24. května 2021 je umožněn návrat žáků středních škol také pro oblast teoretické výuky. V návaznosti na jednání vlády ČR dne 17. května 2021 bylo vydáno novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů, s účinností od 24. 5. 2021; Frekvence preventivního antigenního testování stanoví na jedenkrát týdně. Zároveň je stanovena povinnost testování také žáků a studentů, …

Řemeslo doma II

Michal Hynek Články, Novinky

TECHNOhrátky vyhlašují soutěž pro žáky základních škol a studenty zapojených středních odborných škol – Řemeslo doma II. Uspějí domácí kutilové z TECHNICKÉ Vysoké Mýto také letos? Projekt TECHNOhrátky nabízí školákům zajímavou iniciativu, jak si zpestřit a smysluplně využít volný čas. Jeho organizátoři vyhlásili pro všechny domácí kutily a experimentátory kreativní soutěž „Řemeslo doma II“. Akce navazuje na loňskou, mimořádně úspěšnou …

Provoz školy od 26. dubna 2021

Michal Hynek Novinky

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla vydána změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující: ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích od 26. 4. 2021 se umožňuje praktické vyučování a praktická příprava (ve …

Provoz školy od 19. dubna 2021

Michal Hynek Novinky

V návaznosti na jednání Vlády ČR dne 12. dubna 2021 bylo vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních. S účinností od 19. dubna 2021 umožňuje nad rámec doposud platných výjimek taktéž skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků středních škol a konzervatoří, a to v maximálním …

Provoz školy od 12. dubna 2021

Michal Hynek Novinky

V návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření). Testuje se 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně; …

Pokyny k výuce od 29. března 2021

Michal Hynek Novinky

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým se prodlužuje omezení provozu škol. Do 11. dubna se pokračuje v dosavadním režimu. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol …