Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Michal Hynek Novinky, Úřední deska

Výsledky přijímacího řízení pro jednotlivé obory jsou zveřejněny v níže uvedených PDF souborech.

Studijní obory – 3. kolo: 16. 6. 2023 – ke stažení ZDE

Učební obory – 3. kolo: 6. 6. 2023 – ke stažení ZDE

Studijní obory – 2. kolo: 19. 5. 2023 – ke stažení ZDE

Učební obory – 2. kolo: 12. 5. 2023 – ke stažení ZDE

Studijní obory – 1. kolo: po 28. 4. 2023 – ke stažení ZDE

Učební obory – 1. kolo: 24. 4. 2023 – ke stažení ZDE

Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí o přijetí zasíláno poštou. Zákonní zástupci nebo plnoletí uchazeči si ho mohou vyzvednout v kanceláři školy, například při doručení zápisového lístku. Ten je nutné odevzdat na vybranou střední školu do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění pořadí uchazečů (neplatí pro nástavbové studium).

V případě nejasností možno volat na studijní oddělení školy – tel. 604 801 100.

Důležité informace pro žáky budoucích 1. ročníků ke stažení ZDE


Obecná poučení:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání. Toto neplatí pro nástavbové studium.

Zápisový lístek můžete odevzdat v kanceláři školy (nejlépe po domluvě na telefonu 604 801 100) nebo ho můžete zaslat poštou na adresu školy.

Účastníci řízení a jejich zástupci mají dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo nahlížet před vydáním rozhodnutí do svého spisu, případně si činit výpisy či nechat si pořídit kopii spisu nebo jeho části. Termín pro nahlédnutí do spisu je v pracovních dnech od 10:00 do 12:00 hodin (v kanceláři školy).