Technická ve finále soutěže Autoopravář Junior 2019

Michal Hynek Články

Jak jsme obstáli na celostátní soutěži?

Je již tradicí, že se každoročně Technická Vysoké Mýto zapojuje do celostátní soutěže Autoopravář Junior. Letošní ročník proběhl ve dnech 15. – 17. dubna a dějištěm byly Kosmonosy.

V kategorii „Autolakýrník“ za naše barvy nastoupila studentka 3. ročníku Veronika Holá. Těší nás, že v technických oborech, které se na naší škole vyučují, jsou i šikovné slečny. V průběhu soutěže, která je tříkolová, musela Veronika prokázat dobré teoretické znalosti ze svého oboru. V poznávací části nás přesvědčila o tom, že se orientuje v koloristice, má přehled o materiálech užívaných v autolakýrnictví a v neposlední řadě, že se vyzná v aplikaci nátěrových hmot. Vrcholem soutěže byla praktická část. Tady naše studentka řešila konkrétní úkol — nástřik dveří automobilu. V nelehké konkurenci obsadila Veronika pěkné 5. místo.

V kategorii „Karosář“ nás reprezentoval student 3. ročníku Marek Johan. Také Marek musel v tříkolové soutěži prokázat výborné teoretické znalosti ze svého oboru. V poznávací části ukázal, že se orientuje v problematice konstrukce karosérií, dílenských přípravků, nářadí a servisních zařízení. V praktické části řešil náš student konkrétní úkol, přičemž zaznamenal nejlepší výsledek ze všech soutěžících. Celkově obsadil Marek ve velké konkurenci krásné 4. místo.

Oba naši soutěžící se postarali o úspěšnou reprezentaci naší školy v celostátním měřítku. Patří jí za to velký dík a přání, aby se jim dařilo pracovně i lidsky, a aby jim zvolený obor přinášel jen radost. Určitě se sluší poděkovat i dalším, kteří si to také zaslouží. Pořadateli soutěže za vynikající organizaci a skvělou péči o soutěžící i jejich doprovod. Dále učitelům odborných i praktických předmětů, kteří vybavili naše soutěžící potřebnými znalostmi a dovednostmi.