Úcta k životu

Michal Hynek Články

Úcta k životu – výchova demokratického občana

Na přelomu září a října 2020 využili žáci Technické VYSOKÉ MÝTO možnosti zapojit se do projektu Úcta k životu. Lekce byly zaměřeny na důležitá témata v životě mladých lidí, a sice rodinu, kulturu a podnikavost. Cílem vzdělávacího programu je přispívat k výchově demokratického občana. Lektor Jan Janko se zaměřil na to, aby si žáci uvědomili, že dobrou společnost nelze vytvořit bez dobrých jedinců, resp. občanů.

Program na téma Vliv umění (kultura) byl pilotován 25. 9. 2020 pro 1. ročník (NO1 – učební obory nástrojař a opravář zemědělských strojů) pro 12 žáků Mgr. Janem Jankem. Téma Odpuštění jako lék (rodina) byl pilotován 29. 9. 2020 také pro 1. ročník (AK1 – učební obory automechanik a karosář) pro 20 žáků také Mgr. Janem Jankem a tentýž lektor pilotoval dále program na téma Cesta úspěchu (podnikavost) dne 1. 10. 2020 pro 2. ročník (ANZ2 – učební obory automechanik, nástrojař, strojní mechanik) pro 15 žáků.

Za nejlépe vydařenou lekci po obsahové i metodické stránce lze považovat zpracování a prezentaci tématu Cesta k úspěchu. Žáci měli možnost pracovat v týmu, vyjádřit svůj názor, uvědomit si svoje silné stránky a priority v jejich životě. Střídání činností, hravá forma a zprostředkování zkušeností ve svém oboru úspěšných mladých lidí považujeme také za přínosné pro žáky střední školy. Program na téma Vliv umění zahrnoval praktické ukázky děl, jejichž cílem bylo vyhodnotit působení na citovou sféru jednotlivých žáků, což lze v podstatě považovat za podstatu umění. Součástí lekce zaměřené na téma Odpuštění jako lék bylo citlivé téma a v průběhu dané lekce měli žáci možnost zamyslet se nad situací ve vlastní rodině a vztahy mezi lidmi. Dále oceňujeme pozitivní přístup lektora a jeho připravenost, odbornost, motivovanost a schopnost pracovat s mladými lidmi.

Program se uskutečnil v klasické třídě s možností manipulace s materiálním vybavením třídy. Jednalo se o netradiční způsob zpracování jednotlivých témat, což ocenili nejen pedagogičtí pracovníci, ale i žáci, kteří měli možnost se programu zúčastnit.