Závěrečné ročníky, můžete zpět!

Michal Hynek Novinky

Závěrečné ročníky mohou zpět do škol na základě rozvolňování, které se uskuteční od 11. května 2020.

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Docházka u výše uvedených bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků za dodržení příslušných hygienických a provozních podmínek.

Při prvním vstupu do školy předloží žák ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které je možné podepsat před vstupem do školy. Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno také zákonným zástupcem. Prohlášení se skládá z písemného seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a z písemného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

Čestné prohlášení je ke stažení ZDE. Prosíme žáky, kteří mají možnost si tento dokument vytisknout, aby ho přinesli s sebou již vyplněný a podepsaný.

Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Nastoupit na TECHNICKÉ Vysoké Mýto mohou:

  1. závěrečné ročníky studijních oborů: STME4, NS2
  2. závěrečné ročníky učebních oborů: AO3, KČL3, NZ3

Termín zahájení přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky: 11. května 2020 (příchod do školy v časovém rozmezí 8:00 – 8:30 hodin)

Výuka bude probíhat v dopoledních hodinách dle speciálně vytvořeného rozvrhu, který bude ke stažení ZDE: 1. týden, 2. týden, 3. týden

Žáci, kteří budou mít zájem o objednání obědu, nechť tak minimálně pro první den (11. 5.) provedou prostřednictvím webu.

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ
  1. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
  2. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
  3. Při vstupu do budovy školy bude žákům změřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem.
  4. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
  5. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Další pokyny ohledně pravidel přítomnosti a chování žáků ve škole budou sděleny žákům přímo na místě.