Přijímací řízení – 2. kolo

Michal Hynek Novinky

Ředitelka ISŠT Vysoké Mýto, Mládežnická 380 vyhlašuje

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020, které se koná 24. května 2019


Přijímací řízení vychází z ustanovení §59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a z novelizované vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

Ředitelka školy rozhodla, že v přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020 nebudou uchazeči do 1. ročníku vzdělání denního studia žádného oboru konat přijímací zkoušku dle ustanovení § 60 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Ve 2. a dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči ke vzdělávání přijímáni na základě jednotných zkoušek.
Obory, do nichž budou přijímáni žáci:

Kód oboru – název oboru – počet přijímaných ve 2. kole

 • 23-44-L/01 – mechanik strojů a zařízení pro CNC – 9
 • 23-68-H/01 – automechanik – 8
 • 41-55-H/01 – opravář zemědělských strojů – 9
 • 23-51-H/01 – strojní mechanik – 6
 • 23-52-H/01 – nástrojař – 6
 • 23-55-H/02 – karosář – 9
 • 23-61-H/01 – autolakýrník – 9
Termíny přijímacího řízení ve 2. kole:
 • 24. 5. 2019 – odevzdání přihlášek
 • 24. 5 .2019 – přijímací řízení
 • 24. 5. 2019 – rozhodnutí o přijetí – výsledky
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU PRO TŘÍLETÉ A ČTYŘLETÉ OBORY DENNÍHO STUDIA LZE ZASLAT POŠTOU NEBO DONÉST OSOBNĚ DO 24. KVĚTNA 2019 na studijní oddělení nebo na recepci školy.

Podmínky přijímacího řízení pro učební obory:

 • uchazeči s ukončeným základním vzděláním jsou přijati v pořadí podle průměrného prospěchu v závěrečném ročníku ZŠ do naplnění kapacity oboru. Přednostně budou přijati žáci 9. ročníků ZŠ. V případě shodného průměrného prospěchu je dalším kritériem průměrný prospěch z předmětů CJL, MAT, FYZ.
 • uchazeči, kteří ukončili ZŠ v ročníku nižším než devátém a absolventi speciální školy a dále žáci s nedostatečným prospěchem v předmětech MAT, FYZ, CJL v pololetí 9. třídy nebudou přijati do oboru automechanik.

Podmínky přijímacího řízení pro maturitní obory:

 • ve 2. a dalších kolech přijímacího řízení budou žáci přijímáni v pořadí stanoveném na základě průměrného prospěchu na konci 8. a v prvním pololetí 9. ročníku ZŠ do naplnění kapacity jednotlivých oborů vzdělání.
 1. 1,00 – 1,50: 100 bodů
 2. 1,51 – 1,80: 80 bodů
 3. 1,81 – 2,00: 60 bodů
 4. 2,01 – 2,20: 40 bodů
 5. 2,21 – 2,30: 30 bodů
 6. 2,31 – 2,40: 20 bodů
 7. 2,41 – 2,50: 10 bodů
 8. 2,51 a více: 0 bodů