Nový školní rok se Školou OnLine

Michal Hynek Novinky, Úřední deska

Od školního roku 2019/2020 používá naše škola informační systém Škola OnLine.

K čemu slouží aplikace Škola OnLine?

Aplikace Škola OnLine je školský informační systém a je určena žákům a jejich zákonným zástupcům. Umožňuje jim zdarma jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k informacím o rozvrhu hodin, docházce, prospěchu a dalších aktivitách ve škole.

Jak začít využívat aplikaci Škola OnLine?

Pro vstup do systému Škola OnLine je nutná registrace. Žák i jeho zákonný zástupce se každý budou přihlašovat do svého odděleného účtu, který si sami založí. Registraci lze provést na základě školou vygenerovaného PINu, který žáci a zákonní zástupci obdrží spolu s pokyny k registraci od třídního učitele. Tento PIN je jednorázový, slouží pouze k založení účtu a poté ho již nebudete potřebovat.

Registrace žáků a zákonných zástupců do Školy OnLine

Uživatelská příručka pro žáky a zákonné zástupce

Vstup do aplikace Škola OnLine